Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

517. Navodilo za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Metodologija za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida), stran 1311.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02), 13. in 14. točke sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 52/02, 105/02 in 13/04) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
(Metodologija za sestavitev bilance stanja in izkaza poslovnega izida)
1. Banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) sestavijo bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov in metodologije za sestavitev bilance stanja, ki je sestavni del tega navodila.
2. Banke sestavijo izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju in metodologije za sestavitev izkaza poslovnega izida, ki je sestavni del tega navodila.
3. Navodilo začne veljati s 1. 4. 2004, uporabi pa se prvič za sestavitev računovodskih izkazov za stanje na dan 30. 4. 2004.
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner
          METODOLOGIJA ZA SESTAVITEV BILANCE STANJA
         S PODROBNEJŠO RAZČLENITVIJO BILANČNIH POSTAVK
 
  A.I. DENAR V BLAGAJNI IN STANJE NA RAČUNIH PRI CB
  1. Blagajna (101, 3000, 3001, 3002, 3003)
  2. Obvezne vloge pri centralni banki (1000, 1003, 1004, 1410, 1411, 1412)
  3. Druge vloge pri centralni banki (1420, 1421, 1422, 3600, 3601)
 
  A.II. DRŽAVNE OBV. IN DRUGI VREDN. PAPIRJI, ZA REESKONT PRI CB
 
  A.III. KREDITI BANKAM
  1. Vloge na vpogled (odpoklic)
  1.1. Transakcijski računi pri bankah v državi v domači valuti (1100, 1102, 
1104)
  1.2. Vloge bank na vpogled v tujini v tuji valuti (3100, 3101, 3103, 3104, 
3108, 3109, 3150, 3151, 3154, 3180, 3181)
  1.3. Tekoči računi pri bankah v državi v tuji valuti (3110, 3114, 3118, 3119)
  1.4. Tekoči računi pri tujih bankah v skupini v tuji valuti (3102, 3105)
  1.5. Tekoči računi pri domačih bankah v skupini v tuji valuti (3111, 3115)
  2. Drugi krediti
  2.1. Kratkoročni krediti bankam in hranilnicam
  2.1.1. V domači valuti neodvisnim bankam in hranilnicam (4250, 4251, 4252, 
4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4180, 4183, 4184, 4280, 4283, 4284, 
4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458, 4459, 4480, 4481, 4482, 4488, 4489, 5156, 
5157, 5256, 5257, 5456, 5457, 5552, 5556, 5558, 5559)
  2.1.2. V domači valuti bankam v skupini (4611, 4612, 4613, 4618, 4619, 5616, 
5617)
  2.1.3. V tuji valuti neodvisnim bankam in hranilnicam (3250, 3258, 3259, 3280, 
3283, 3284, 3320, 3323, 3328, 3329, 3330, 3338, 3339, 3340, 3348, 3349, 3350, 
3351, 3352, 3358, 3359, 3380, 3381, 3382, 3388, 3389, 3456, 3457, 3483, 3526, 
3527, 3556, 3557, 3586, 3587)
  2.1.4. V tuji valuti bankam v skupini (3620, 3621, 3626, 3627, 3628, 3629, 
3672, 3673, 3676, 3677)
  2.2. Dolgoročni krediti bankam in hranilnicam
  2.2.1. V domači valuti neodvisnim bankam in hranilnicam (5150, 5151, 5158, 
5159, 5250, 5251, 5253, 5258, 5259, 5450, 5451, 5458, 5459, 5550, 5551, 5553, 
5554, 5555, 5557)
  2.2.2 V domači valuti bankam v skupini (5610, 5611, 5618, 5619)
  2.2.3. V tuji valuti neodvisnim bankam in hranilnicam (3450, 3452, 3458, 3459, 
3480, 3484, 3485, 3520, 3528, 3529, 3550, 3558, 3559, 3580, 3581, 3582, 3588, 
3589)
  2.2.4. V tuji valuti bankam v skupini (3670, 3671, 3674, 3675, 3678, 3679)
  2.3. Terjatve iz danih jamstev bankam (1650, 1651, 1656, 1657, 1695, 1696, 
1697)
 
  A.IV. KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE
  1. Kratkoročni krediti strankam, ki niso banke
  1.1. V domači valuti neodvisnim strankam (4100, 4108, 4109, 4200, 4208, 4209, 
4400, 4401, 4406, 4408, 4409, 5106, 5107, 5206, 5207, 5406, 5407, 5502, 5506, 
5508, 5509; 4140, 4141, 4142, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4240, 4241, 
4242, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4440, 4441, 4442, 4443, 4446, 4448, 
4449, 5144, 5145, 5146, 5147, 5244, 5245, 5246, 5247, 5445, 5446, 5447, 5542, 
5546, 5548, 5549; 4160, 4168, 4169, 4260, 4261, 4262, 4263, 4268, 4269, 4460, 
4461, 4462, 4466, 4468, 4469, 5166, 5167, 5266, 5267, 5466, 5467, 5562, 5566, 
5568, 5569; 4170, 4171, 4176, 4177, 4178, 4179, 4270, 4271, 4276, 4277, 4278, 
4279, 4470, 4471, 4476, 4478, 4479, 5172, 5173, 5176, 5177, 5272, 5276, 5277, 
5572, 5576, 5578, 5579, 5582, 5586, 5588, 5589; 4181, 4182, 4185, 4186, 4188, 
4189, 4281, 4282, 4285, 4286, 4288, 4289, 5186, 5187, 5286, 5287; 4190, 4198, 
4199, 4290, 4298, 4299, 5196, 5197, 5296, 5297)
  1.2. V domači valuti odvisnim strankam (4110, 4118, 4119, 4210, 4218, 4219, 
5116, 5117, 5512, 5516, 5518, 5519, 5216, 5217, 4161, 4166, 4167, 4621, 4622, 
4623, 4628, 4629, 5626, 5627)
  1.3. V tuji valuti neodvisnim strankam (3200, 3208, 3209, 3365, 3366, 3367, 
3368, 3369, 3406, 3407, 3566, 3567; 3240, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3247, 
3248, 3249, 3446, 3447; 3260, 3268, 3269, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3466, 
3467; 3270, 3271, 3276, 3277, 3278, 3279, 3472, 3473, 3476, 3477; 3281, 3282, 
3285, 3286, 3288, 3289, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 
3379, 3486, 3487, 3546, 3547, 3571, 3576, 3577; 3290, 3298, 3299, 3491, 3497)
  1.4. V tuji valuti odvisnim strankam (3630, 3631, 3636, 3637, 3638, 3639)
  2. Dolgoročni krediti strankam, ki niso banke
  2.1. V domači valuti neodvisnim strankam (5100, 5108, 5109, 5200, 5203, 5208, 
5209, 5400, 5401, 5402, 5408, 5409, 5500, 5501, 5503, 5504, 5505, 5507, 5140, 
5141, 5142, 5148, 5149, 5240, 5241, 5242, 5248, 5249, 5440, 5441, 5442, 5443, 
5444, 5448, 5449, 5540, 5541, 5543, 5544, 5545, 5547, 5160, 5168, 5169, 5260, 
5263, 5268, 5269, 5460, 5461, 5462, 5468, 5469, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 
5567, 5170, 5171, 5174, 5175, 5178, 5179, 5270, 5271, 5273, 5274, 5275, 5278, 
5279, 5570, 5571, 5573, 5574, 5575, 5577, 5580, 5581, 5583, 5584, 5585, 5587, 
5180, 5188, 5189, 5280, 5288, 5289, 5190, 5198, 5199, 5290, 5298, 5299)
  2.2. V domači valuti odvisnim strankam (5110, 5118, 5119, 5210, 5213, 5218, 
5219, 5510, 5511, 5513, 5514, 5515, 5517, 5620, 5628, 5629)
  2.3. V tuji valuti neodvisnim strankam (3400, 3403, 3408, 3409, 3562, 3564, 
3565, 3568, 3569; 3440, 3441, 3442, 3444, 3445, 3443, 3448, 3449; 3460, 3462, 
3468, 3469; 3470, 3471, 3474, 3475, 3478, 3479; 3481, 3482, 3488, 3489, 3540, 
3548, 3549, 3570, 3572, 3574, 3575, 3578, 3579; 3490, 3498, 3499)
  3. Terjatve iz danih jamstev drugim strankam (1600, 1608, 1609, 1640, 1641, 
1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1652, 1658, 1659, 1660, 1668, 1669, 
1670, 1678, 1679, 1680, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1694, 1698, 1699)
 
  A.V. DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI, KI NISO NAMENJENI TRGOVANJU
  1. Izdani od države
  1.1. Izdani od države – kratkoročni
  1.1.1. V domači valuti izdani od države (4310, 4311, 4340, 4341, 4342, 4343, 
4344, 4345, 4346, 4347, 5333, 5334, 5335, 5344, 5345, 5346)
  1.1.2. V tuji valuti izdani od države (3300, 3301, 3304, 3305, 3508, 3509)
  1.2. Izdani od države – dolgoročni
  1.2.1. V domači valuti izdani od države (5330, 5331, 5332, 5340, 5341, 5342, 
5343)
  1.2.2. V tuji valuti izdani od države (3500, 3501)
  2. Izdani od drugih izdajateljev
  2.1. Izdani od drugih izdajateljev – kratkoročni
  2.1.1. V domači valuti izdani od drugih izdajateljev (4300, 4301, 5305, 5306, 
4350, 4351, 4352, 4353, 5355, 5356, 4360, 4361, 5365, 5366)
  2.1.2. V tuji valuti izdani od drugih izdajateljev (3302, 3303, 3306, 3307, 
3506, 3507; 3310, 3311, 3516, 3517)
  2.2. Izdani od drugih izdajateljev – dolgoročni
  2.2.1. V domači valuti izdani od drugih izdajateljev (5300, 5301, 5350, 5351, 
5352, 5353, 5360, 5361)
  2.2.2. V tuji valuti izdani od drugih izdajateljev (3502, 3503, 3504, 3505, 
3510, 3511)
 
  A.VI. VREDNOSTNI PAPIRJI, NAMENJENI TRGOVANJU
  1. Menice (131, 1330)
  2. Blagajniški zapisi
  2.1. V domači valuti (1340, 1341, 1342, 1343)
  2.2. V tuji valuti (3030)
  3. Obveznice
  3.1. V domači valuti (1350, 1351, 1352, 1353)
  3.2. V tuji valuti (3031, 3032)
  4. Delnice in drugi vrednostni papirji
  4.1. V domači valuti (1360, 1361,1370, 1371)
  4.2. V tuji valuti (3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 307)
  5. Druge kratkoročne naložbe namenjene trgovanju (1320)
 
  A.VII. DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL STRANK V SKUPINI
  1. Naložbe v kapital bank v skupini
  1.1. Naložbe v kapital bank v skupini v domači valuti (0650, 0652, 0653)
  1.2. Naložbe v kapital bank v skupini v tuji valuti (0670, 0672, 0673)
  2. Naložbe v kapital drugih odvisnih strank
  2.1. Naložbe v kapital drugih odvisnih strank v domači valuti (0660, 0662, 
0663; 0600, 0602, 0603)
  2.2. Naložbe v kapital drugih odvisnih strank v tuji valuti (0680, 0682, 0684, 
0685, 0686, 0687)
 
  A.VIII. DOLGOROČNE NALOŽBE V KAPITAL DRUGIH STRANK
  1. Naložbe v kapital neodvisnih bank
  1.1. Naložbe v kapital neodvisnih bank v domači valuti (0651)
  1.2. Naložbe v kapital neodvisnih bank v tuji valuti (0671)
  2. Naložbe v kapital drugih neodvisnih strank
  2.1. Naložbe v kapital drugih neodvisnih strank v domači valuti (0661; 0601, 
0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0645)
  2.2. Naložbe v kapital drugih neodvisnih strank v tuji valuti (0681; 0683)
 
  A.IX. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (040, 041, 042, 0431, 0432, 045, 046, 
050, 051, 052, 053)
 
  A.X. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
  1. Nepremičnine (0000, 0001, 0002, 0010, 0011, 0012, 003, 005, 009)
  2. Popravek vrednosti nepremičnin (0100, 0101, 0102, 012)
  3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (0200, 0201, 0202, 021, 023, 
025, 029)
  4. Popravek vred. opreme in dr. opredmetenih osn. sredstev (0300, 0301, 0302, 
031, 033)
 
  A. XI. LASTNI DELEŽI
  Odkupljene lastne delnice (0690, 0691, 0694)
 
  A.XII. VPISANI NEVPLAČANI KAPITAL
  Vpisani nevplačani kapital (0693)
 
  A.XIII. DRUGA SREDSTVA
  1. Čeki (130, 3020, 3021, 3022)
  2. Zaloge (080, 081, 082, 083, 084, 0850)
  3. Plemenite kovine (105, 106)
  4. Terjatve za obresti
  4.1. V domači valuti (1500, 1508, 1509, 1530, 1539, 1540, 1541, 1542, 1544, 
1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1558, 1559, 1560, 1568, 1569, 
1570, 1571, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1588, 1589)
  4.2. V tuji valuti (1590, 1591, 1598, 1599)
  5. Terjatve za provizije
  5.1. V domači valuti (1510, 1518, 1519)
  5.2. V tuji valuti (1520, 1528, 1529)
  6. Terjatve za dane predujme
  6.1. V domači valuti (002, 022, 0440, 0441, 1700, 1701, 1702, 1709)
  6.2. V tuji valuti (175)
  7. Terjatve do kupcev (1200, 1208, 1209, 1210, 1218, 1219)
  8. Druge terjatve
  8.1. V domači valuti (171, 1720, 1721, 1730, 1731, 1732, 1740, 1741, 1742, 
1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1770, 1771, 1776, 1777, 1778, 1779, 
1920, 1923, 1924, 1925, 1926, 1930, 1932)
  8.2. V tuji valuti (1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1768, 1769, 
1780, 1781, 1786, 1787, 1788, 1789, 1921, 1931, 1933)
  9. Presežek sredstev iz notranjih razm. in posl. po poob.
  9.1. Iz notranjih razmerij
  9.2. Iz poslovanja po pooblastilu
  10. Presežek odhodkov nad prihodki med letom (izpolni se samo v primeru 
izdelave medletnih izkazov)
  10.1. Razlika v razredu 6 (60 do vključno 649 – 65 do vključno 689)
  11. Dolgoročne naložbe v naložbene nepremičnine (0700, 0701, 0702, 0710)
  12. Izpeljani finančni inštrumenti kot finančne naložbe
  12.1. Izpeljani finančni inštrumenti namenjeni trgovanju (1380, 1381, 1382, 
1383)
  12.2. Izpeljani finančni inštrumenti na kratkoročne finančne naložbe (4700, 
4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707)
  12.3. Izpeljani finančni inštrumenti na dolgoročne finančne naložbe (5700, 
5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706, 5707)
 
  A.XIV. USREDSTVENE (AKTIVNE) ČASOVNE RAZMEJITVE (1900, 1901, 1902, 1909, 1940, 
1941, 1942,1980, 1984)
 
  SKUPAJ SREDSTVA
 
  P.I. DOLGOVI DO BANK
  1. Vloge na vpogled
  1.1. V domači valuti od neodvisnih bank (8151, 8152, 8153, 8155, 8156, 8157, 
8180, 8184, 8250, 8251, 8254, 8257, 8259)
  1.2. V domači valuti od bank v skupini (8150, 8154)
  1.3. V tuji valuti od neodvisnih bank (7000, 7002, 7003, 7004, 7006, 7010, 
7012, 7060, 7080, 7085)
  1.4. V tuji valuti od bank v skupini (7001, 7005, 7011, 7013)
  2. Vloge z dogovorjeno zapadlostjo ali z odpovednim rokom
  2.1. Kratkoročne vloge in krediti
  2.1.1. Kratkoročne vloge in krediti v domači valuti
  2.1.1.1. V domači valuti od centralne banke (8630, 8631, 8632, 864, 865, 8662, 
8663, 867, 9636)
  2.1.1.2. V domači valuti od neodvisnih bank (260, 8420, 8421, 8451, 8452, 
8453, 8454, 8455, 8456, 8483, 8484, 8485, 8720, 8721, 8722, 8723, 8724, 8750, 
8751, 8752, 8753, 8754, 8784, 8785, 8786, 8787, 8789, 9256, 9257, 9287, 9289, 
9456, 9457, 9487, 9489)
  2.1.1.3. V domači valuti od bank v skupini (8611, 8612, 8613, 9616)
  2.1.2. Kratkoročne vloge in krediti v tuji valuti
  2.1.2.1. V tuji valuti od neodvisnih bank (261, 745, 7480, 7482, 7483, 7486, 
7488, 7510, 7520, 7521, 7522, 7525, 7526, 7580, 7581, 7624, 7625, 7626, 7627, 
7656, 7716, 7726, 7728,7796, 7794)
  2.1.2.2. V tuji valuti od bank v skupini (7560, 7562, 7564, 7764, 7766, 7767)
  2.2. Dolgoročne vloge in krediti
  2.2.1. Dolgoročne vloge in krediti v domači valuti
  2.2.1.1. V domači valuti od centralne banke (9631, 9632)
  2.2.1.2. V domači valuti od neodvisnih bank (9250, 9251, 9281, 9282, 9284, 
9450, 9451, 9481, 9483)
  2.2.1.3. V domači valuti od bank v skupini (9610)
  2.2.2. Dolgoročne vloge in krediti v tuji valuti
  2.2.2.1. V tuji valuti od neodvisnih bank (7620, 7621, 7622, 7623, 7650, 7710, 
7720, 7722, 7790, 7792)
  2.2.2.2. V tuji valuti od bank v skupini (7760, 7761, 7762)
 
  P.II. DOLGOVI DO STRANK, KI NISO BANKE
  1. Dolgovi iz vlog na vpogled
  1.1. V domači valuti do neodvisnih strank (8100, 8102, 8200, 8203, 8204, 8205, 
8206, 8209, 8140, 8141, 8142, 8143, 8144, 8145, 8240, 8241, 8242, 8243, 8244, 
8245, 8246, 8247, 8248, 8249, 8161, 8163, 8252, 8253, 8255, 8256 8258, 8170, 8171, 
8172, 8173, 8271, 8278, 8279, 8181, 8182, 8183, 8185, 8186, 8187, 8190, 8191, 
8290, 8299)
  1.2. V domači valuti do odvisnih strank (8101, 8103, 8160, 8162, 8210, 8214, 
8215, 8216, 8219)
  1.3. V tuji valuti do neodvisnih strank (7040, 7041, 7042, 7043, 7081, 7082, 
7083, 7084, 7086, 7087, 7088, 7089, 7100, 7102, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 
7145, 7150, 7152, 7160, 7161, 7191, 7192, 7199, 7270, 7271, 7272, 7278, 7380, 
7381, 7387)
  1.4. V tuji valuti do odvisnih strank (7101, 7103, 7151, 7153)
  2. Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom
  2.1. Dolgovi iz kratkoročnih vlog
  2.1.1. Dolgovi iz kratkoročnih vlog v domači valuti
  2.1.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank (8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 
8730, 8732, 8734, 8736, 8738, 8740, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746, 8747, 
8748, 8749, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 
8776, 8777, 8778, 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8788, 8790, 8791, 8792, 8793, 
8794, 9206, 9207, 9226, 9227, 9245, 9246, 9247, 9248, 9258, 9259, 9276, 9277, 
9278, 9279, 9286, 9288, 9296, 9297)
  2.1.1.2. V domači valuti do odvisnih strank (8710, 8711, 8712, 8713, 8714, 
8731, 8733, 8735, 8737, 8739, 9216, 9217)
  2.1.2. Dolgovi iz kratkoročnih vlog v tuji valuti
  2.1.2.1. V tuji valuti do neodvisnih strank (7400, 7401, 7402, 7440, 7441, 
7442, 7443, 7444, 7445, 7446, 7447, 7448, 7460, 7461, 7462, 7470, 7471, 7472, 
7473, 7474, 7475, 7430, 7431, 7432, 7433, 7434, 7481, 7484, 7485, 7487, 7489, 
7490, 7491, 7492, 7606, 7607, 7666, 7667, 7674, 7675, 7676, 7677, 7634, 7635, 
7636, 7637, 7686, 7684, 7685, 7687, 7696, 7697)
  2.1.2.2. V tuji valuti do odvisnih strank (7410, 7411, 7412, 7616, 7617)
  2.2. Dolgovi iz dolgoročnih vlog
  2.2.1. Dolgovi iz dolgoročnih vlog v domači valuti
  2.2.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank (9200, 9203, 9220, 9221, 9240, 
9241, 9242, 9243, 9252, 9255, 9270, 9271, 9274, 9275, 9280, 9283, 9290, 9291)
  2.2.1.2. V domači valuti do odvisnih strank (9210, 9213)
  2.2.2. Dolgovi iz dolgoročnih vlog v tuji valuti
  2.2.2.1. V tuji valuti do neodvisnih strank (7600, 7601, 7660, 7661, 7670, 
7671, 7672, 7673, 7630, 7631, 7632, 7633, 7680, 7681, 7682, 7683, 7690, 7691)
  2.2.2.2. V tuji valuti do odvisnih strank (7610, 7611)
  3. Drugi dolgovi z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom
  3.1. Obveznosti iz kratkoročnih dolgov
  3.1.1. Obveznosti iz kratkoročnih dolgov v domači valuti
  3.1.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank (8410, 8411, 8422, 8423, 8440, 
8441, 8442, 8443, 8457, 8458, 8459, 8480, 8481, 8482, 9436, 9437, 9486, 9488, 
9786)
  3.1.1.2. V domači valuti do odvisnih strank (8621, 8622, 8623, 9626, 9627)
  3.1.2. Obveznosti iz kratkoročnih dolgov v tuji valuti
  3.1.2.1. V tuji valuti do neodvisnih strank (7511, 7512, 7523, 7524, 7527, 
7528, 7590, 7591, 7646, 7647, 7717, 7718, 7727, 7729, 7746, 7747, 7795, 7797)
  3.1.2.2. V tuji valuti do odvisnih strank (7561, 7563, 7565, 7567, 7734, 7735, 
7736, 7737)
  3.2. Obveznosti iz dolgoročnih dolgov
  3.2.1. Obveznosti iz dolgoročnih dolgov v domači valuti
  3.2.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank (9430, 9431, 9480, 9482, 9780, 
9781, 9782, 9789)
  3.2.1.2. V domači valuti do odvisnih strank (9620, 9621)
  3.2.2. Obveznosti iz dolgoročnih dolgov v tuji valuti
  3.2.2.1. V tuji valuti do neodvisnih strank (7640, 7641, 7711, 7713, 7721, 
7723, 7740, 7741, 7791, 7793)
  3.2.2.2. V tuji valuti do odvisnih strank (7730, 7731, 7732, 7733)
 
  P.III. DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI
  1. Obveznosti za izdane vrednostne papirje
  1.1. Obveznosti za izdane kratkoročne vrednostne papirje
  1.1.1. V domači valuti (8310, 8311, 8319, 8320, 8321, 8329, 8340, 8349, 9316, 
9317, 9319, 9346, 9347, 9349)
  1.1.2. V tuji valuti (730, 7702, 7703, 7709)
  1.2. Obveznosti za izdane dolgoročne vrednostne papirje
  1.2.1. V domači valuti (9310, 9311, 9312, 9313, 9340, 9341)
  1.2.2. V tuji valuti (7700, 7701)
  2. Obveznosti za izdana potrdila o vlogah
  2.1. Obveznosti za izdana kratkoročna potrdila o vlogah
  2.1.1. V domači valuti (8330, 8331, 8339, 9336, 9337, 9339)
  2.2. Obveznosti za izdana dolgoročna potrdila o vlogah
  2.2.1. V domači valuti (9330, 9331, 9332, 9333)
 
  P.IV. DRUGI DOLGOVI
  1. Obveznosti za obresti
  1.1. V domači valuti (250, 2540, 2541, 2542, 2550, 2551, 2552, 2560, 2570, 
2571, 258)
  1.2. V tuji valuti (259)
  2. Obveznosti za provizije (251, 252)
  3. Obveznosti za prejete predujme
  3.1. V domači valuti (2700, 2709)
  3.2. V tuji valuti (275)
  4. Druge obveznosti
  4.1. V domači valuti (200, 201, 202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 220, 221, 
2300, 2309, 231, 238, 2530, 2539, 271, 272, 273, 2740, 2742, 2743, 2744, 2745, 
2749)
  4.2. V tuji valuti (2760, 2762, 2764, 2765, 2769)
  5. Presežek obveznosti iz notranjih razm. in posl. po pooblastilu.
  5.1. Iz notranjih razmerij
  5.2. Iz poslovanja po pooblastilu
  6. Presežek prihodkov nad odhodki med letom (izpolni se samo v primeru 
izdelave medletnih izkazov)
  6.1. Razlika v razredu 6
   (65 do vključno 689 – 60 do vključno 649)
  7. Izpeljani finančni inštrumenti kot kratkoročne finančne obveznosti (8500, 
8501, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507)
 
  P.V. UDOLGOVANE (PASIVNE) ČASOVNE RAZMEJITVE
  1. Razmejene obresti in razmejeni odhodki po terminskih poslih
  1.1. Razmejene obresti (2900, 2901, 2902, 2909)
  2. Obveznosti v obračunu
  2.1. V domači valuti (2920, 2923, 2924, 2925, 2926, 2930, 2932)
  2.2. V tuji valuti (2921, 2931, 2933)
  3. Drugo (2940, 2941, 2942, 2943, 2980, 2984, 9787, 979)
 
  P.VI. DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA OBVEZNOSTI IN STROŠKE
  1. Dolgoročne rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti (9760)
  2. Dolgoročne rezervacije za zavarovanje pred možnimi izgubami (9750, 9751, 
9752, 9754, 9756)
  3. Druge dolgoročne rezervacije (9762)
 
  P.VII. REZERVACIJE ZA SPLOŠNA BANČNA TVEGANJA
  Rezervacije za splošna bančna tveganja (905)
 
  P.VIII. PODREJENE OBVEZNOSTI
  1. Kratkoročni del podrejenih obveznosti v domači valuti (9106, 9109, 9116, 
9119, 9126, 9129, 9136, 9139, 9146, 9149, 9156, 9159, 9176, 9179, 9186, 9189, 
9196, 9199)
  2. Dolgoročni del podrejenih obveznosti v domači valuti (9100, 9110, 9120, 
9130, 9140, 9150, 9170, 9180, 9190)
  3. Kratkoročni del podrejenih obveznosti v tuji valuti (7783, 7784, 7785, 
7787, 7788, 7789)
  4. Dolgoročni del podrejenih obveznosti v tuji valuti (7780, 7781, 7782)
 
  P.IX. VPISANI KAPITAL
  1. Navadne delnice (9000, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009)
  2. Prednostne delnice (9010, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019)
  3. Ustanovitvene vloge hranilnic in hranilno kred. sl. (906)
 
  P.X. KAPITALSKE REZERVE (9030, 9031, 9032)
 
  P.XI. REZERVE IZ DOBIČKA (9020, 9023, 9024, 9025)
 
  P.XII. PREVREDNOTOVALNI POPRAVKI KAPITALA
  1. Splošni prevrednotovalni popravek kapitala (9070, 9071, 9072, 9073, 9074, 
9075, 9076)
  2. Posebni prevrednotovalni popravki kapitala (9080, 9081, 9082, 9083, 9084, 
9085, 9086, 9087, 9088, 9089)
 
  P.XIII. PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID (preneseni čisti dobiček ali prenesena 
čista izguba iz prejšnjih let) (9040, 9042)
 
  P.XIV. ČISTI POSLOVNI IZID (čisti dobiček ali čista izguba) POSLOVNEGA LETA 
(9041, 9043)
 
  SKUPAJ OBVEZNOSTI
 
 
  B) ZUNAJBILANČNE POSTAVKE
  1. Dolžniki po akreditivih (9940, 9930)
  2. Dolžniki za garancije in sredstva dana v zastavo (9941, 9931, 9903, 9906, 
9907, 9908)
  3. Dolžniki po prevzetih finančnih obveznostih (9942, 9943, 9945, 9949, 9933, 
9935, 9937, 9939)
  4. Dolžniki po izvedenih finančnih inštrumentih (9911, 9913, 9915, 9916, 9918, 
9910, 9912, 9914, 9917)
  5. Depo in druga evidenca vrednostnih papirjev (9920, 9921, 9922, 9923, 9925, 
9926)
  6. Evidenca odpisanih terjatev (9947)
  7. Druge zunajbilančne terjatve
  7.1. Prejeta jamstva (9900, 9901, 9902)
  7.2. Prejete garancije in državna poroštva (9904, 9905)
  7.3. Druge zunajbilančne terjatve (9909, 9919, 9944, 9946, 9948, 9932, 9934, 
9936, 9938)
 
  B) ZUNAJBILANČNO POSLOVANJE – ZUNAJBILANČNE OBVEZNOSTI
  1. Možne obveznosti iz naslova akreditivov in indosamentov (9990, 9980)
  2. Jamstva in sredstva dana v zastavo (9991, 9981, 9953, 9956, 9957, 9958)
  3. Prevzete finančne obveznosti (9992, 9993, 9995, 9999, 9983, 9985, 9987, 
9989)
  4. Upniki po izvedenih finančnih instrumentih (9961, 9963, 9965, 9966, 9968, 
9960, 9962, 9964, 9967)
  5. Deponenti in druga evidenca vrednostnih papirjev (9970, 9971, 9972, 9973, 
9975, 9976)
  6. Evidenca odpisanih terjatev (9997)
  7. Druge zunajbilančne obveznosti
  7.1. Pasivni računi prejetih jamstev (9950, 9951, 9952)
  7.2. Pasivni računi prejetih garancij in državnih poroštev (9954, 9955)
  7.3. Druge zunajbilančne obveznosti (9959, 9969, 9994, 9996, 9998, 9982, 9984, 
9986, 9988)
 
  C) INTERNI ODNOSI
  1. Terjatve
  1.1. V domači valuti (1080,1082, 1083, 180, 460, 5600, 5601)
  1.2. V tuji valuti (181, 361, 364, 366, 369)
  3. Negativni saldo internih odnosov
 
  C) INTERNI ODNOSI
  2. Obveznosti
  2.1. V domači valuti (280, 860, 960)
  2.2. V tuji valuti (281, 755, 757, 775, 777)
  4. Pozitivni saldo internih odnosov
 
  D) POSLOVANJE PO POOBLASTILU
  1. Terjatve
  1.1. V domači valuti
  1.1.1. Denarna sredstva na izločenem računu (1005)
  1.1.2. Terjatve iz posojil (4800, 4807, 4808, 5800, 5807, 5808)
  1.1.3. Denarna sredstva strank za opravljanje poslov z VP (1081)
  1.1.4. Terjatve iz poslov posredovanja z vrednostnimi papirji (4840, 4860, 
4861, 4870, 4871)
  1.1.5. Terjatve iz poravnalnega poslovanja (1085, 4830, 4831, 4850)
  1.1.6. Terjatve po skrbniških poslih (4811, 4812, 4813, 4818)
  1.2. V tuji valuti
  1.2.1. Terjatve iz posojil (3800, 3801, 3807, 3808)
  1.2.2. Terjatve po skrbniških poslih (3810, 3811, 3812, 3813, 3818)
  3. Negativni saldo iz poslov po pooblastilu
 
  D) POSLOVANJE PO POOBLASTILU
  2. Obveznosti
  2.1. V domači valuti
  2.1.1. Obveznosti iz poslovanja v tujem imenu in za tuj račun (8800, 8807, 
8808, 8809, 9800, 9807, 9808)
  2.1.2. Obveznosti iz poslov posredovanja z vrednostnimi papirji (8820, 8840, 
8860, 8861, 8868, 8870, 8871, 8878)
  2.1.3. Obveznosti poravnalnega računa (8830, 8831, 8850)
  2.1.4. Obveznosti iz skrbniških poslov (8810, 8811, 8818)
  2.2. V tuji valuti
  2.2.1. Obveznosti iz poslovanja v tujem imenu in za tuj račun (7800, 7801, 
7807, 7808)
  2.2.2. Obveznosti iz skrbniških poslov (7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 
7818)
  4. Pozitivni saldo iz poslov po pooblastilu
 
  E) ZABILANČNI PODATKI
  1. Dvomljivi in nedonosni krediti in dvomljive ter sporne terjatve skupaj
  1.1. Dvomljivi in nedonosni krediti bankam in hranilnicam (4258, 4458, 4488, 
5157, 5257, 5457, 5558, 5559, 4618, 5617, 3108, 3118, 3258, 3283, 3328, 3338, 
3348, 3358, 3388, 3484, 3587, 3588, 3457, 3527, 3557, 3626, 3628, 3673, 3674, 
3677, 4183, 4283, 5158, 5258, 5458, 5551, 5555, 5618, 3458, 3528, 3558, 3678, 
1656, 1696)
  1.2. Dvomljivi in nedonosni krediti strankam, ki niso banke (4108, 4208, 4408, 
5107, 5207, 5407, 5508, 5509, 4144, 4244, 4146, 4246, 4148, 4248, 4448, 5147, 
5247, 5447, 5548, 5549, 4168, 4268, 4468, 5167, 5267, 5467, 5568, 5569, 4176, 
4276, 4178, 4278, 4478, 5173, 5174, 5177, 5274, 5277, 5578, 5579, 5588, 5589, 
4188, 4288, 4198, 4298, 5187, 5287, 5197, 5198, 5297, 5298, 4118, 4166, 4218, 
5117, 5518, 5519, 5217, 4628, 5627, 3208, 3285, 3363, 3368, 3373, 3378, 3407, 
3244, 3246, 3248, 3447, 3268, 3467, 3276, 3278, 3473, 3477, 3474, 3478, 3288, 
3487, 3298, 3497, 3498, 3547, 3548, 3577, 3567, 3578, 3568, 3636, 3638, 4185, 
4285, 5108, 5208, 5408, 5501, 5505, 5148, 5248, 5448, 5541, 5545, 5168, 5268, 
5468, 5561, 5565, 5178, 5278, 5571, 5575, 5581, 5585, 5188, 5288, 5118, 5218, 
5511, 5515, 5628, 3408, 3448, 3468, 3488, 1608, 1644, 1646, 1648, 1658, 1668, 
1678, 1688, 1698)
  1.3. Dvomljiva in sporna druga sredstva (1508, 1544, 1546, 1548, 1558, 1568, 
1576, 1578, 1588, 1598, 1518, 1528, 1208, 1218, 1748, 1768, 1776, 1778, 1786, 
1788)
  2. Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov in dvomljivih ter spornih 
terjatev skupaj
  2.1. Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov bankam in hranilnicam (4259, 
4459, 4489, 4619, 3259, 3329, 3284, 3339, 3349, 3359, 3389, 3485, 3589, 3627, 
3629, 4184, 4284, 5159, 5259, 5459, 5553, 5557, 5619, 3459, 3529, 3559, 3675, 
3679, 3109, 3119, 1657, 1697)
  2.2. Popravki dvomljivih in nedonosnih kreditov strankam, ki niso banke (4109, 
4209, 4409, 4145, 4245, 4147, 4247, 4149, 4249, 4449, 4169, 4269, 4469, 4177, 
4179, 4279, 4479, 4189, 4289, 4119, 4167, 4219, 4629, 3209, 3245, 3247, 3249, 
3269, 3277, 3279, 3479, 3475, 4277, 3286, 3364, 3369, 3374, 3379, 3289, 3299, 
3499, 4199, 4299, 3637, 3639, 3549, 3579, 3569, 4186, 4286, 5109, 5209, 5409, 
5503, 5507, 5149, 5249, 5449, 5543, 5547, 5169, 5269, 5469, 5563, 5567, 5175, 
5179, 5275, 5279, 5189, 5289, 5199, 5299, 5573, 5577, 5583, 5587, 5119, 5513, 
5517, 5219, 5629, 3409, 3449, 3469, 3489, 1609, 1645, 1647, 1649, 1659, 1669, 
1679, 1689, 1699)
  2.3. Popravki dvomljivih in spornih drugih sredstev (1509, 1545, 1547, 1549, 
1559, 1569, 1577, 1579, 1589, 1599, 1519, 1529, 1209, 1219, 1749, 1777, 1779, 
1769, 1787, 1789)
 
 
            METODOLOGIJA ZA SESTAVITEV IZKAZA
             POSLOVNEGA IZIDA S PODROBNEJŠO
               RAZČLENITVIJO POSTAVK
 
  1. Prihodki iz obresti in podobni prihodki
  1.1. Obresti iz vlog pri centralni banki (6500, 6501)
  1.2. Obresti iz državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev, primernih za 
reeskont (6510, 6511, 6512, 6519)
  1.3. Obresti iz kratkoročnih vlog in kreditov pri bankah (6520, 6521, 6522, 
6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6529)
  1.4. Obresti iz dolgoročnih vlog in kreditov pri bankah (6530, 6531, 6532, 
6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6539)
  1.5. Obresti iz kratkoročnih kreditov in vlog (6540, 6541, 6542, 6543, 6547, 
6548, 6549)
  1.6. Obresti iz dolgoročnih kreditov za investicije (6550, 6551, 6557, 6558, 
6559)
  1.7. Obresti iz dolgoročnih kreditov za druge namene (6560, 6561, 6567, 6568, 
6569)
  1.8. Obresti iz vrednostnih papirjev, ki niso namenjeni trgovanju (6570, 6571, 
6572, 6573, 6574, 6575, 6579)
  1.9. Prihodki iz odkupljenih terjatev (6580, 6581, 6582, 6583)
  1.10. Obresti in podobni prihodki iz drugih terjatev (6590, 6591, 6592)
 
  2. Odhodki za obresti in podobni odhodki
  2.1. Obresti dane bankam za vloge na vpogled (6000, 6001, 6008, 6009)
  2.2. Obresti dane bankam za kratkoročne vloge in kredite (6010, 6011, 6012, 
6013, 6016, 6017, 6018, 6019)
  2.3. Obresti dane bankam za dolgoročne vloge in kredite (6030, 6031, 6032, 
6033, 6036, 6037, 6038, 6039)
  2.4. Obresti dane za vpogledne vloge (6040, 6041, 6048, 6049)
  2.5. Obresti dane za kratkoročne vloge (6050, 6051, 6058, 6059)
  2.6. Obresti dane za dolgoročne vloge (6060, 6061, 6068, 6069)
  2.7. Obresti dane za izdane vrednostne papirje in potrdila (6070, 6071, 6072, 
6073, 6074, 6075, 6076, 6078, 6079)
  2.8. Obresti in podobni odhodki za druge obveznosti (6080, 6081, 6082)
 
  3. Čiste obresti in podobni prihodki (1 – 2)
 
  4. Prihodki iz naložbenja v kapital
  4.1. Prihodki iz dolgoročnih naložb v kapital strank v skupini (6610, 6611, 
6612)
  4.2. Prihodki iz dolgoročnih naložb v kapital drugih strank (6620, 6621, 6622)
  4.3. Prihodki in dividende od vrednostnih papirjev ter drugih naložb, 
namenjenih trgovanju (6640, 6641, 6642, 6643, 6644)
 
  5. Prejete opravnine (provizije)
  5.1. Opravnine (provizije) od danih jamstev (670)
  5.2. Opravnine (provizije) od storitev opravljenih bankam v skupini in 
odvisnim družbam (6710, 6711)
  5.3. Opravnine (provizije) od plačilnega prometa v državi (672)
  5.4. Opravnine (provizije) od plačilnega prometa s tujino (673)
  5.5. Opravnine (provizije) od posredniških in komisijskih poslov (674)
  5.6. Opravnine (provizije) od menjalniških poslov (675)
  5.7. Opravnine (provizije) od poslov z vrednostnimi papirji za stranke (676)
  5.8. Opravnine (provizije) od kreditnih poslov (677)
  5.9. Opravnine (provizije) za opravljene administrativne storitve (678)
  5.10. Opravnine (provizije) od shranjevanja stvari in vrednosti (679)
 
  6. Dane opravnine (provizije)
  6.1. Opravnine (provizije) za bančne storitve v državi (610)
  6.2. Opravnine (provizije) za bančne storitve v tujini (611)
  6.3. Opravnine (provizije) za opravljanje menjalniških poslov (612)
  6.4. Opravnine (provizije) za opravljanje posredniških in komisijskih poslov 
(613)
  6.5. Opravnine (provizije) za opravljene borzne posle in druge posle z 
vrednostnimi papirji (614)
  6.6. Opravnine (provizije) za opravljanje plačilnega prometa (615)
  6.7. Opravnine (provizije) za opravljene storitve bankam v skupini (616)
  6.8. Opravnine (provizije) za opravljene storitve odvisnim družbam (617)
  6.9. Opravnine (provizije) dane za druge storitve (619)
 
  7. Čiste opravnine (provizije) (5 – 6)
 
  8. Prihodki iz finančnih poslov
  8.1. Prihodki iz prodaje vrednostnih papirjev in drugih naložb, namenjenih 
trgovanju (6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605)
  8.2. Prevrednotovalni finančni prihodki iz vrednostnih papirjev in drugih 
naložb, namenjenih trgovanju (6650, 6651, 6653, 6654, 6655, 6656)
  8.3. Prihodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi inštrumenti (6680, 6681, 
6682, 6683)
  8.4. Prihodki pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin (6660, 
6661)
  8.5. Finančni prihodki iz pozitivnih tečajnih razlik (6670, 6671)
  8.6. Drugi finančni prihodki (6880, 6881)
 
  9. Odhodki za finančne posle
  9.1. Odhodki pri trgovanju z vrednostnimi papirji in drugimi naložbami, 
namenjenimi trgovanju (6200, 6201, 6202, 6203, 6209, 6204)
  9.2. Prevrednotovalni finančni odhodki od vrednostnih papirjev in drugih 
naložb, namenjenih trgovanju (6210, 6211, 6213, 6214, 6215)
  9.3. Odhodki pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti (6220, 6221, 
6222, 6223)
  9.4. Odhodki pri nakupu in prodaji tujih valut in plemenitih kovin (6260,6261)
  9.5. Finančni odhodki za negativne tečajne razlike (6270, 6271)
  9.6. Drugi finančni odhodki (6280, 6281)
 
  10. Čisti poslovni izid (čisti dobiček ali čista izguba) iz finančnih poslov 
(8 – 9)
 
  11. Drugi poslovni prihodki
  11.1. Prihodki za nebančne storitve (680)
  11.2. Prevrednotovalni poslovni prihodki (6840)
  11.3. Drugi poslovni prihodki (6860, 6861)
 
  12. Stroški dela
  12.1. Bruto plače (6300)
  12.2. Dajatve za socialno zavarovanje (6301)
  12.3. Dajatve za pokojninsko zavarovanje (6302)
  12.4. Druge dajatve odvisne od bruto plač (6303)
  12.5. Drugi stroški dela (6310, 6311, 6314, 6315, 6319)
 
  13. Stroški materiala in storitev
  12.1. Stroški materiala (6320, 6321, 6322, 6329)
  12.2. Stroški storitev (6330, 6331, 6332, 6333, 6334, 6335, 6336, 6337, 6338, 
6339)
 
  14. Amortizacija in prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih 
dolgoročnih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih (6340, 6341, 6480)
 
  15. Drugi poslovni odhodki
  15.1. Davki in druge dajatve iz prihodka (6400, 6401, 6409)
  15.2. Članarine in podobno (643)
  15.3. Prevrednotovalni poslovni odhodki (6481, 6489)
  15.4. Drugi poslovni odhodki (644)
  15.5. Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij (6450, 6451, 6459)
 
  16. Izgube iz danih kreditov in terjatev, zmanjšane za poplačila (16.1. – 
16.2. + 16.3. – 16.4.)
  16.1. Odpisi neizterljivih kreditov in terjatev (6460)
  16.2. Prihodki iz odpisanih kreditov in terjatev (682)
  16.3. Odhodki za oblikovanje posebnih rezervacij (6472, 6473, 6474, 6475, 
6476, 6479)
  16.4. Prihodki iz ukinjenih dolgoročnih rezervacij (681)
 
  17. Čisti znesek rezervacij za splošna bančna tveganja (17.1. – 17.2.)
  17.1. Odhodki za rezervacije za splošna bančna tveganja (6477)
  17.2. Prihodki iz ukinjenih rezervacij za splošna bančna tveganja (683)
 
  18. Poslovni izid (dobiček ali izguba) iz rednega delovanja (3 + 4 + 7 + 10 + 
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17)
 
  19. Izredni prihodki (6890, 6891, 6894, 6899)
 
  20. Izredni odhodki
  20.1. izredni odhodki brez prevrednotovalnega popravka kapitala (6491, 6492, 
6499)
  20.2. izredni odhodki za prevrednotovalni popravek kapitala (6490)
 
  21. Poslovni izid zunaj rednega delovanja (19 – 20)
 
  22. CELOTNI POSLOVNI IZID (18 + 21)
 
  23. Davek iz dobička (692)
 
  24. Davki, ki niso izkazani v drugih postavkah (693)
 
  25. ČISTI POSLOVNI IZID (čisti dobiček ali čista izguba) POSLOVNEGA LETA (22 – 
23 – 24)

AAA Zlata odličnost