Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2004 z dne 12. 2. 2004

Kazalo

515. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2004, stran 1308.

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US, 63/03 – ZIPRS0304-A in odl. US) objavlja minister za finance
m i n i m a l n o z a j a m č e n o
d o n o s n o s t
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2004
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03 – prečiščeno besedilo, 40/03 – odl. US, 63/03 – ZIPRS0304-A in odl. US) in pravilnika o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št. 21/01) za mesec januar 2004 znaša 5,61% na letni ravni, oziroma 0,46% na mesečni ravni.
Št. 404-04-2/2004-1
Ljubljana, dne 3. februarja 2004.
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost