Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2004 z dne 16. 1. 2004

Kazalo

122. Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2004, stran 325.

Na podlagi 101. člena zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 97/02 in 76/03) in v skladu s 45. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja
U S K L A J E N E Z N E S K E
družinskih prejemkov v letu 2004
I
Družinski prejemki se v letu 2004 uskladijo s tekočo rastjo cen življenjskih potrebščin, kot izhaja iz jesenskega poročila leta 2003 za leto 2004 in znaša za to leto 104,5.
II
Nova višina starševskega dodatka znaša 39.210 tolarjev.
III
Nova višina pomoči ob rojstvu otroka znaša 56.010 tolarjev.
IV
Nova višina otroškega dodatka znaša:
-----------------------------------------------------------------------------
 Dohodek na družinskega    Znesek otroškega dodatka za posameznega
  člana v % povprečne            otroka
     plače RS
-----------------------------------------------------------------------------
              1. otrok     2. otrok    3. in naslednji
                                 otrok
-----------------------------------------------------------------------------
do 15%           21.140       23.250      25.370
nad 15 % do 25 %      18.080       19.980      21.880
nad 25 % do 30 %      13.780       15.400      17.010
nad 30 % do 35 %      10.860       12.400      13.960
nad 35 % do 45 %       8.880       10.370      11.840
nad 45 % do 55 %       5.630       7.040       8.450
nad 55 % do 75 %       4.220       5.630       7.040
nad 75 % do 99 %       3.670       5.080       6.490
-----------------------------------------------------------------------------
V
Nova višina dodatka za nego otroka znaša 20.170 tolarjev, za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirane otroke pa 40.330 tolarjev.
VI
Nova višina dodatka za veliko družino znaša 78.420 tolarjev.
VII
Usklajeni zneski veljajo od 1. januarja 2004.
Št. 663-02-002/04
Ljubljana, dne 7. januarja 2004.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

AAA Zlata odličnost