Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004

Kazalo

17. Pravilnik o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, stran 35.

Na podlagi petega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 79/01 in 59/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: zakon) za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega in drugega odstavka 10. člena zakona.
2. člen
Organizacija iz 2. člena zakona ni dolžna sporočiti podatkov o določenih gotovinskih transakcijah, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
1. stranka ima status pravne osebe in ustreza merilom srednje ali velike družbe po predpisih, ki urejajo status in delovanje gospodarskih družb;
2. stranka je registrirana za opravljanje vsaj ene izmed dejavnosti, ki je po predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, uvrščena v:
– področje G Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe,
– področje H Gostinstvo;
3. stranka opravlja kot pretežno vsaj eno izmed dejavnost iz 2. točke tega člena;
4. če se gotovinska transakcija nanaša na strankino polaganje dnevnih iztržkov iz naslova prodaje blaga ali storitev v dobro njenega računa pri banki, hranilnici, hranilno kreditni službi ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet;
5. stranka ima račun ali vzpostavljeno trajno poslovno razmerje pri organizaciji, pri kateri opravlja gotovinsko transakcijo iz 4. točke tega člena.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah (Uradni list RS, št. 84/01).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 472-02-4/2003/3
Ljubljana, dne 23. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0204
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost