Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

7. Popravek odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica" (prva faza), stran 10462.

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu 14/a “Novi center Ivančna Gorica” (prva faza), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38-1842/03 z dne 25. 4. 2003, se besedilo četrtega odstavka 16. člena pravilno glasi:
Cevovode je treba predvideti in izvesti v obcestnih koridorjih na javnih površinah – predvidijo naj se v pločnikih. Pri projektiranju je treba upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastrukturo. Cevovodi morajo biti izvedba zadostnih presekov (najmanj 100 mm), z nadzemnimi hidranti na 80 m pokritega radija. Vse tangirane cevovode je treba obnoviti s cevovodi najmanj enakega ali večjega preseka. Priključevanje objektov se izvede načeloma za vsak objekt posebej z navrtno objemko do presekov 6/4 oziroma odcepnim kosom in zasunom nad presekom 50 mm.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.