Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2003 z dne 11. 7. 2003

Kazalo

5. Popravek Slovenskega računovodskega standarda 6 (2002) kratkoročne finančne naložbe, stran 10462.

Popravek
V slovenskih računovodskih standardih, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 107-5172/01 z dne 22. 12. 2001, se pod Slovenski računovodski standard 6 (2002) KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE, četrti stavek pravilno glasi: “Pri varovanju denarnega toka pred tveganjem se del dobička oziroma izgube iz inštrumenta za varovanje pred tveganjem, ki je opredeljen kot uspešno varovanje pred tveganjem, pripozna neposredno kot sprememba prevrednotovalnega popravka kapitala v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami, neuspešni del pa se takoj izkaže kot prevrednotovalni finančni prihodek v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami oziroma prevrednotovalni finančni odhodek v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami.
dr. Ivan Turk l. r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo