Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2003 z dne 4. 4. 2003

Kazalo

1. Obvestilo v zvezi s predložitvijo poročil o oddanih javnih naročilih za leto 2002, stran 3992.

O B V E S T I L O
v zvezi s predložitvijo poročil o oddanih javnih naročilih
za leto 2002
Naročniki po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00, v nadaljevanju ZJN-1) so v skladu z določbami tega zakona dolžni predložiti Uradu za javna naročila poročila o oddanih javnih naročilih za leto 2002, na predpisanih obrazcih, v skladu s pravilnikom o dopolnitvi navodila o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2002, ki ga je izdal Minister za finance (Uradni list RS, št. 33/03).
Naročniki poročilo o oddanih javnih naročilih izdelajo s pomočjo računalniškega programa za vnos, kontrolo in izpis podatkov, ki bo na voljo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (http://ajpes.si/jn) v prvem tednu aprila 2003. Na spletnih straneh bo tudi navodilo za izdelavo poročil. Naročniki poročila izpišejo, podpišejo in pošljejo Uradu za javna naročila.
Naročniki, ki poročil o oddanih javnih naročilih ne bodo izdelali računalniško, poročila predložijo na obrazcih, ki jih dobijo na Uradu za javna naročila in v organizacijskih enotah agencije. Naročniki podpisana poročila pošljejo Uradu za javna naročila.
Urad za javna naročila bo predložena poročila posredoval agenciji, ki jih bo računalniško obdelala.
Ljubljana, dne 3. aprila 2003.
Vlada Republike Slovenije
Urad za javna naročila
Direktor
Igor Šoltes, univ. dipl. prav. l. r.