Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

35. Zakon o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK-A), stran 914.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU ZA PREPREČEVANJE ČEZMEJNEGA KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU (MSPČK-A)
Razglašam Zakon o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu (MSPČK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-46/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU ZA PREPREČEVANJE ČEZMEJNEGA KRIMINALA IN BOJ PROTI NJEMU (MSPČK-A)
1. člen
V zakonu o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu, sestavljenega v Bukarešti 26. maja 1999 (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 23/2000), se za drugim odstavkom 3. člena doda tretji odstavek, ki se glasi:
“Vlada Republike Slovenije je pooblaščena za umik pridržkov iz prvega in drugega odstavka tega člena.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 212-05/00-15/4
Ljubljana, dne 29. maja 2003
EPA 825-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.