Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5965. Uredba o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 20099.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) ter 133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 – ZJN-1, 30/01 – Ztel-1 in 33/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03) se za 37. členom doda 37.a člen, ki se glasi:
“37.a člen
Do začetka izvajanja javne službe na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe v skladu s to uredbo, lahko vlada neposredno izbere osebe za opravljanje javne službe, na predlog strokovne komisije iz 12. člena te uredbe.
Način in pogoji opravljanja javne službe iz 17. člena te uredbe se za obdobje iz prvega odstavka tega člena podrobneje določijo v pogodbi o opravljanju javne službe.
Pogodbo v skladu s tem členom se sklene največ za dobo enega leta.“.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-23/2003-3
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
EVA 2003-2511-0239
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost