Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2003 z dne 31. 12. 2003

Kazalo

5957. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004, stran 20089.

Na podlagi drugega odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) je župan Občine Žužemberk, dne 16. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Žužemberk v letu 2004
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2004 se financiranje potreb posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah, za naloge, programe oziroma namene na podlagi proračuna občine za leto 2003.
V času začasnega financiranja se ne sme začeti izvajati nove programe in naloge.
Začasno financiranje proračuna Občine Žužemberk za leto 2004 traja lahko najdlje do 31. 3. 2004.
2. člen
Prihodki, ki bodo doseženi in izdatki, ki bodo izvršeni v času začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Žužemberk za leto 2004.
3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 031-01/2003-1330
Žužemberk, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.