Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5824. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk, stran 19746.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 1/99, 70/00 in 51/02) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 9. redni seji dne 11. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk
1. člen
S tem odlokom Občina Žužemberk ureja financiranje političnih strank na njenem območju in v okviru tega določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila.
2. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet in so ji pripadli mandati za člane občinskega sveta, dobi sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
3. člen
Stranka pridobi sredstva iz občinskega proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov: število mest v občinskem svetu x 50: 100). Politični stranki kateri so pripadli mandati za člane občinskega sveta pripadajo sredstva v višini 30 SIT mesečno za vsak dobljeni glas.
4. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje političnih strank, ne smejo presegati 0,2% primerne porabe občine za tekoče leto.
Sredstva se nakazuje na transakcijske račune političnih strank enkrat letno.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 93/00).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 032-01/2003-1316
Žužemberk, dne 11. decembra 2003.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.