Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5726. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji, stran 19642.

Na podlagi 29. člena, drugega odstavka 7. člena, osmega odstavka 8. člena, 6. točke 37. člena, 3. točke 117. člena, 3. točke 172. člena in drugega odstavka 55. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/2002 in 73/03) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih
pogojih ter dokumentaciji
1. člen
V 13. členu sklepa o kadrovskih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter dokumentaciji (Uradni list RS, št. 80/2003; v nadaljevanju sklep) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pogoj, da morajo imeti osebe iz 3. točke petega odstavka 3. člena sklepa, ki imajo najmanj višješolsko izobrazbo, opravljen tudi preizkus znanj s področja delovanja družbe za upravljanje, katerega program in način opravljanja določi ustrezno gospodarsko interesno združenje, se začne uporabljati s 1. 7. 2004.«
2. člen
V 13. členu sklepa se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Določba sedmega odstavka 3. člena sklepa se začne uporabljati s 1. 1. 2005.«
3. člen
V 13. členu sklepa se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Določba tretjega odstavka 5. člena sklepa se začne uporabljati s 1. 7. 2004. Družbe za upravljanje morajo Agenciji predložiti dokazila iz četrtega odstavka 5. člena sklepa najkasneje do 1. 7. 2004.«
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-2/42-46/2003
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EVA 2003-1611-0182
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.