Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5725. Razlaga o uporabi kolektivne pogodbe Banke Slovenije, stran 19641.

Pooblaščeni predstavniki Banke Slovenije, kot delodajalca, in Sindikata Banke Slovenije ter Sindikata delavcev bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, kot predstavnika delojemalcev, so na podlagi Kolektivne pogodbe Banke Slovenije z dne 30. 12. 1996 na seji dne 15. 12. 2003 soglasno sprejeli
R A Z L A G O O U P O R A B I
K O L E K T I V N E P O G O D B E
Banke Slovenije
v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) in zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02)
I
Predstavniki delodajalcev in delojemalcev so sprejeli razlago, katera izmed določil veljavne kolektivne pogodbe Banke Slovenije se po začetku veljavnosti novega zakona o delovnih razmerjih, uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe Banke Slovenije, in katerih določil odslej ni več moč uporabljati.
II
V celoti se uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe Banke Slovenije:
– Splošne določbe (1. in 2. člen);
– Sklenitev delovnega razmerja (3.-7. člen);
– Obvestilo izbranemu kandidatu (8. člen);
– Konkurenčna klavzula (14. člen);
– Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti (18. in 19. člen);
– Ocenjevanje delovne uspešnosti (21. člen);
– Določila za primer trajnega prenehanja potrebe po delu delavca (24.–26. člen in 28.–29. člen);
– Določbe o delovnem času, letnem dopustu in drugih odsotnostih z dela (30.-37. člen in 39.– 43. člen);
– Varstvo pri delu (44. člen);
– Varstvo starejših delavcev (46. člen);
– Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev (47.- 67. člen in 71.- 72. člen);
– Motivacija delavcev (73. člen);
– Odgovornost delavcev za delovne obveznosti – kršitve delovnih obveznosti in disciplinski ukrepi (74.- 78. člen);
– Odškodninska odgovornost delavca – določitev pavšalnih odškodnin (104. in 105. člen);
– Pravica do varstva osebnih podatkov (114. člen);
– Obveščanje delavcev (115. člen);
– Pogoji za delovanje sindikata (116. člen);
– Pravice delavcev ob stavki (117. člen);
– Plače in drugi prejemki (118.- 138. člen);
– Sredstva za reševanje stanovanjskih vprašanj in investicijska vlaganja v družbeni standard (140. člen)
– Povračila stroškov v zvezi z delom (141.–45. člen);
– Nagrade učencem in študentom na praksi (146. člen);
– Obligacijski del (147.-159. člen).
III
Ne uporabljajo se naslednja določila kolektivne pogodbe Banke Slovenije in se neposredno uporabljajo ustrezna določila zakona o delovnih razmerjih:
– Obvestilo neizbranemu kandidatu (9. člen);
– Prevzem delavca v drugo organizacijo (12. člen);
– Pogodba o zaposlitvi (13. člen);
– Razporejanje delavcev (15.- 17. člen in 20. člen);
– Prenehanje potreb po delavcih zaradi nujnih operativnih razlogov (22.-23. člen in 27. člen);
– Varstvo invalidnih oseb (45. člen);
– Določila o povračilu stroškov izobraževanja (68.–70. člen);
– Disciplinski organ in disciplinski postopek (80.-100. člen);
– Odškodninska odgovornost delavca (101.-103. člen);
– Začasna odstranitev delavca (106. člen);
– Prenehanje delovnega razmerja – možnost nadaljevanja dela, ko delavec dopolni 40 let delovne dobe (108. člen);
– Varstvo pravic delavcev (109.- 112. člen);
– Začasno in občasno delo (113. člen).
IV
Po 1. 1. 2004 se deloma uporabljajo naslednja poglavja oziroma določila kolektivne pogodbe:
– Določila 10. in 11. člen kolektivne pogodbe o poskusnem delu, razen sedmega odstavka 10. člena in četrtega odstavka 11. člena;
– Določila 38. člena kolektivne pogodbe o višini letnega dopusta se uporabijo za določitev trajanja dopustov vse stopnje zahtevnosti dela in dolžine delovne dobe, razen za zaposlene na delovnih mestih v I.-IV. stopnji zahtevnosti dela, ki imajo manj kot pet let delovne dobe, kjer se uporabijo določila o minimalni dobi letnega dopusta, skladno z zakonom;
– Določila 79. člena o izvršitvi disciplinskih ukrepov se uporabljajo, razen v delu, ki se nanaša disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja (prvi odstavek 79. člena);
– Določila o prenehanju delovnega razmerja – odpovedni roki se uporabljajo (107. člen), razen zadnje alinee prvega odstavka, ko odpovedni rok namesto 6 mesecev znaša 150 dni;
– Določila 139. člena kolektivne pogodbe, ki se uporablja, razen v delu, ki se nanaša na daljšo (vsaj tri mesece trajajočo) bolezen delavca, ki se uporablja, če so hkrati podane tudi druge socialne okoliščine, ki prizadenejo delavca, ali njegovo družino;
V
S to razlago predstavniki delodajalca in delojemalca ugotavljajo, da je kolektivna pogodba usklajena z določili zakona o delovnih razmerjih in zakona o Banki Slovenije.
VI
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage, priporočila in stališča za tiste določbe kolektivne pogodbe Banke Slovenije, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2004 in niso v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih.
VII
Navedena stališča oziroma razlage se objavijo v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 15. decembra 2003.
Za Banko Slovenije
mag. Matjaž Čepin l. r.
tajnik banke
 
Za predstavnike delojemalcev
Sindikat delavcev Banke Slovenije
Rebeka Janžovnik l. r.
 
Sindikat delavcev bank in hranilnic
v Republiki Sloveniji
Drago Jurenec l. r.

AAA Zlata odličnost