Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5677. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč, stran 18802.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Zavrč na redni seji dne 18. decembra sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč
1. člen
Cene programov v vrtcu v Občini Zavrč znašajo od 1. 1. 2004 dalje mesečno na otroka
1. v dnevnem (10-urnem) varstvu za otroke          SIT
– prve starostne skupine
(od enega do treh let)                88.024,10
– druge starostne skupine
(od treh let do vstopa v šolo)            57.401,56
2. člen
Plačilo staršev se obračunava po pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 64/96, 1/98, 84/94, 102/00, 111/00 in 92/02) in ga določi Občinska uprava občine Zavrč v upravnem postopku.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi. Z dnem veljave preneha veljati sklep št. 642-01-20/02 z dne 5. 9. 2002. Sklep se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 032-01-1/03
Zavrč, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost