Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5670. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2004, stran 18795.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 30/02) ter statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) izdaja župan Občine Vojnik naslednji
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2004
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev javne porabe v Občini Vojnik se v letu 2004, do 31. 3. 2004, začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se financiranje funkcij občine ter njenih nalog ter drugih s predpisi določenih namenov nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2003.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna Občine Vojnik za leto 2004.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2003.
5. člen
Odbobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2004 oziroma do sprejema odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004.
Z odločitvijo o začasnem financiranju Občine Vojnik za leto 2004, župan obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št.: 1147-12/2003-9
Vojnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost