Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje, stran 18786.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee prvega odstavka 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02), je Občinski svet občine Vitanje na 10. redni seji dne 28. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje
1. člen
Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Vitanje (Uradni list RS, št 36/00 – v nadaljevanju: odlok) se dodata 5.a in 5.b člen.
2. člen
Za 5. členom se doda 5.a člen, ki se glasi:
‘’Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.”
3. člen
Za 5.a členom se doda 5.b člen, ki se glasi:
‘’Za nezazidana stavbna zemljišča po tem členu se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.”
4. člen
V skladu z določili 5.a in 5.b člena se smiselno uporablja vsebina veljavnega odloka in se bo izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po že veljavnem odloku izvajal v skladu s 5.a in 5.b členom tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-021/03
Vitanje, dne 28. novembra 2003.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

AAA Zlata odličnost