Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5637. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič, stran 18752.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03) je Občinski svet Občine Semič na 8. redni seji dne 13. 11. 2003 sprejel naslednji
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naselju Semič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ),
– mestne ceste ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Semič in ceste med naselji v Občini Semič in naselji v sosednjih občinah
– ceste v naselju Semič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste LC med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v naselju Semič in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (LZ):
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-3/02 z dne 17. 7. 2002.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Semič (Uradni list RS, št. 83/99) z dne 14. 10. 1999.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-02/2002-17
Semič, dne 14. novembra 2003.
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost