Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5634. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje, stran 18751.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 78/03), 3. člen pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,1/98,102/00, 120/03), 16.člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03), je Občinski svet občine Prevalje na 9. redni seji dne 16. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje so:
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)    79.207 SIT
II. starostna skupina
(od 3 let do vstopa v šolo)        55.494 SIT
Cena poldnevnega programa (4 – 6 ur) varstva otrok v oddelkih, z malico in kosilom:
II. starostna skupina
(od 3 let do vstopa v šolo)       47.221,00 SIT
II
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
a) malica                   60 SIT
b) kosilo                  100 SIT
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa           70 SIT
III
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo in izjave o premoženju družine.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo polno ceno vrtca.
IV
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačajo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
V
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje enega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. Starši ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti otroka v času poletnih počitnic plačajo 25% cene programa po plačilnih razredih. O načinu plačevanja se starši pisno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka.
VI
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtce staršem zaračuna 700,00 SIT za vsako začetno uro. Vrtec to uporabi le v primeru večkratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanega obratovalnega časa vrtca.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004.
Št. 15204-0001/02-6
Prevalje, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti