Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5621. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2004, stran 18740.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Loški Potok Uradni list RS, št. 96/03) in v zvezi z 12. in 20. členom pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanja ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/87) in na podlagi 17. člena odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Loški Potok je Občinski svet občine Loški Potok na 7. redni seji dne 12. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2004
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča, na območju Občine Loški Potok na dan 31. 12. 2003 znaša 150.000 SIT.
2. člen
Povprečni stroški urejanja zemljišč na območju Občine Loški Potok za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 prebivalcev/ha na dan 31. 12. 2003 znašajo za
– individualne komunalne naprave 8.000 SIT/m2 uporabne stanov. površine
– kolektivne komunalne naprave 7.500 SIT/m2 uporabne stanov. površine.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene določene v 1. členu sklepa in znaša:
– v prvem območju 1,6% od povprečne gradbene cene,
– v drugem območju 1% od povprečne gradbene cene,
– v tretjem območju 0,8% od povprečne gradbene cene.
I., II. in III. območje določata odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 55/99) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok (Uradni list RS, št. 17/01).
4. člen
Povprečna gradbena cena in stroški komunalnega urejanja se med letom valorizirajo z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po uveljavitvi tega sklepa prenehata veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2001 (Uradni list RS, št. 30/01) in Sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški Potok za leto 2001 (Uradni list RS, št. 67/01).
Št. 351-01/03-2
Loški Potok, dne 12. decembra 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost