Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5615. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 18734.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 in 51/02) ter 7., 14. in 86. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01; Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 1/03), je Občinski svet občine Ljutomer na nadaljevanju 8. seje dne 10. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru, ki sta označeni s parc. št. 326/4 travnik 5 v izmeri 195 m2 in parc. št. 659/2 pašnik 4 v izmeri 439 m2 in sta pripisani k vlož. št. 524 k.o. Pristava.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata imeti status dobrine v javnem dobru in postaneta last Občine Ljutomer ter se vknjižita pri vlož. št. ___ k.o. Pristava.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-05-5/03-4278
Ljutomer, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost