Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5609. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004, stran 18728.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je župan Občine Idrija dne 19. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2004, vendar največ do 31. 3. 2004, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003. V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. december 2003.
3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Idrija za leto 2004.
4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2004.
Št. 40302-0002/2003-001
Idrija, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost