Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5608. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2004, stran 18728.

Občinski svet občine Idrija je na podlagi 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) na 10. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2004
1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih zemljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja, upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje kamor spadajo.
2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča je določena na osnovi cen, ki jih za posamezna območja predlaga sodno zapriseženi cenilec.
3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča se lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja ne presega velikosti 50 m2,
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja ne presega velikosti 80 m2.
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo navedene površine ali v primeru, da se za prodajo zemljišča izvede javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene cenitve.
4. člen
Izhodiščna cene kvadratnega metra stavbnega zemljišča se oblikuje glede na območja dejanske rabe in so razdeljena sledeče:
– prvo območje:   ožji center mesta,
– drugo območje:  širši center mesta Idrija, center naselja Spodnja Idrija,
– tretje območje:  ostalo strnjeno naselje mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija,
– četrto območje:  jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter ostali deli mesta Idrija
          in naselja Spodnja Idrija,
– peto območje:   vsa ostala stavbna zemljišča v Občini Idrija.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del tega sklepa.
5. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča za leto 2004 znaša:
– prvo območje:   4.500 SIT/m2
– drugo območje:   3.750 SIT/m2
– tretje območje:  3.000 SIT/m2
– četrto območje:  2.250 SIT/m2
– peto območje:   1.500 SIT/m2
6. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktorjem 0,3 kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
7. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča sprejme Občinski svet občine Idrija na predlog župana.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo osmi dan po objavi.
Št. 38000-1/02
Idrija, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost