Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5605. Sklep o spremembi sklepa o parkirnih conah, višini in času obračunavanja parkirnin, stran 18726.

Na podlagi odloka o parkirnem redu na območju občine Dravograd (MUV, št. 15/89) in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o parkirnem redu na območju občine Dravograd (MUV, št. 18/03), je Občinski svet občine Dravograd na 12. seji dne 2. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o parkirnih conah, višini in času obračunavanja parkirnin
I
Spremeni se 4. točka sklepa št. 062-2/2002-9 z dne 31. 7. 2003 tako, da se glasi:
»Višina parkirnine znaša 50 SIT za vsako uro.«
II
Spremeni se prvi stavek 5. točke sklepa št. 062-2/2002-9 z dne 31. 7. 2003 tako, da se glasi:
»Na parkiriščih iz 2. točke tega sklepa je parkiranje omejeno na največ 60 minut.«
III
Vsa ostala določila sklepa ostanejo nespremenjena.
IV
Ta sprememba sklepa št. 062-2/2002-9 z dne 31. 7. 2003 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-2/2003-12
Dravograd, dne 2. decembra 2003.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost