Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5592. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli, stran 18716.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99), je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 8. redni seji dne 20. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 28/1).
2. člen
Dopolni se 4. člen odloka tako, da se k lokalnim cestam (LC) za zaporedno številko 8 doda:
Skupna dolžina LC znaša 46,853 km.
3. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se pri zaporedni št. 81. spremeni potek javne poti in sicer:
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se črta zaporedna št. 82.
Skupna dolžina JP znaša 68, 057 km.
4. člen
Doda se 5.a. člen, ki se glasi:
Cesta Zg. Trebče – Zagaj v dolžini 1628 m se iz javne poti prekategorizira v gozdno cesto.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-0008/03-07
Bistrica ob Sotli, dne 20. novembra 2003.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost