Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5576. Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora, stran 18633.

Na podlagi desetega odstavka 27. člena, drugega odstavka 30. člena in sedmega odstavka 31. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil
živalskega izvora
1. člen
V pravilniku o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02, 30/03 in 89/03) se četrti odstavek 145. člena spremeni tako, da se glasi:
“(4) VURS lahko posameznim obratom izjemoma odobri podaljšanje roka za prestrukturiranje obrata najdlje do 30. aprila 2004 v naslednjih primerih:
(a) če je nosilec dejavnosti izpolnil pogoje iz prejšnjega odstavka;
(b) če nosilec dejavnosti že gradi ali bo gradil nov nadomestni objekt in je za novogradnjo pred 31. 12. 2003 zagotovil:
– projektno dokumentacijo in pridobil veterinarsko soglasje iz drugega odstavka 29. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01), razen če dokaže, da je bil postopek pridobitve dokumentacije začet pred 31. 12. 2003;
– finančne in druge pogoje, ki so predpogoj za gradnjo novega objekta;
(c) za objekte, ki so v rekonstrukciji:
– če so se postopki rekonstrukcije začeli pred 31. 12. 2003 ali če je nosilec dejavnosti pred 31. 12. 2003 zagotovil pogoje iz prve alinee prejšnje točke;
– če nosilec dejavnosti izpolnjuje tudi finančne in druge pogoje, ki so predpogoj za rekonstrukcijo objekta.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati 31. decembra 2003.
Št. 323-593/2002-3
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0318
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost