Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5574. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov, stran 18632.

Na podlagi 20., 21., 22., 23., 41., 43., 44., 45., 49. in 50. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
za namene zdravstvenega varstva rastlin
in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov
1. člen
V pravilniku o pogojih za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list RS, št. 93/01 in 117/02) se doda nov 42.b člen, ki se glasi:
»42.b člen
(potrdilo o temeljnem znanju)
Ne glede na določbe četrtega odstavka 17. člena tega pravilnika lahko imetniki, ki pridobijo dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov do 31. januarja 2004, predložijo potrdilo o temeljnem znanju za svojo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin najpozneje do 31. januarja 2005.«
2. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-11/01-3
Ljubljana, dne 12. decembra 2003.
EVA 2003-2311-0316
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost