Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5564. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT), stran 18603.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Slovenije k Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi carinskih kvot za leto 2004 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
1. člen
Za blago v okviru carinskih kvot, ki je navedeno v prilogah 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe, se pri uvozu v letu 2004 plačujeta carina in posebna uvozna dajatev po stopnjah oziroma v višinah določenih v teh prilogah.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 1 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 2 k tej uredbi po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, iz priloge 3 k tej uredbi pa po metodi komisijske razdelitve. Te metode so določene z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
4. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in 50/03) v polje 39 vpiše štirimestno šifro “5002“.
5. člen
Ta uredba začne veljati od 1. januarja 2004 in velja do 30. aprila 2004.
Št. 424-13/2000-6
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0123
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost