Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5563. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu, stran 18601.

Na podlagi Sporazuma med SFR Jugoslavijo in Republiko Italijo o brezcarinski blagovni menjavi v okviru Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu z listama C in D z dne 25/5-1984 (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 8/89), Akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92 - Mednarodne pogodbe, št. 11/92), izmenjave not št. 002615/290 z dne 26.10.1995 in št. 575-SD/95-24070 z dne 14.12.1995 v zvezi z blagovnima listama C in D ter 5. in 67. člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99, 40/99, 62/01 in 59/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
1. člen
V Uredbi o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu (Uradni list RS, št. 13/97, 83/97, 6/99, 105/99, 121/00, 110/01 in 113/02) se spremeni priloga k uredbi tako, da se glasi:
“UVOZ BLAGA PO LISTI D TRŽAŠKEGA SPORAZUMA ZA LETO 2004
-----------------------------------------------------------------------------------
Zap. št. Carinska tarifa Naziv blaga          Kvota za leto 2004 (v EUR)
-----------------------------------------------------------------------------------
1     2        3                            4
-----------------------------------------------------------------------------------
1.    02.02 - 21.06  Meso goveje zmrznjeno; meso svinjsko
             sveže ali zmrznjeno ali razne obreznine;
             ribe, raki, mehkužci; razni rastlinski
             proizvodi; zelenjava, vrtnine; agrumi,
             sveži ali suhi in drugo sadje; aditili    1.373.603,20
 
2.    25.01 - 29.17  Razni mineralni proizvodi - sol, žveplo;
             zemljine in kamenj; sadra, apno in cement;
             rude; žlindre in pepeli; mineralna goriva,
             olja in pr. njihove destilacije;
             anorganski kemični pr., org. in anorg.,
             spojine, plemenit. kovine; ogljik. in
             njihovi halogen. derivati; alkoholi in
             njihovi halogenski derivati; fenoli
             estri, peroksidi, karbonske kisline       19.281,05
 
3.    32.04      Sintetična organska barvila           1.549,37
 
4.    32.05 - 32.15  Organski pigmenti (naravni in sintetični),
             barve, laki, kiti, tuši, črnila itd.      82.633,10
 
5.    33.01 - 38.02  Eterična olja, izdelki za ličenje, mila,
             voski, loščila, proiz. za fotograf. in
             kinemat. namene, lepila ipd.          63.696,35
 
6.    38.08 - 38.23  Razni proizv. kemične ind., insekticidi,
             fundicidi, herbicidi itd.            1.549,37
 
7.    39.01 - 39.26  Plastične mase in proizvodi iz plastičnih
             mas; primarne oblike - polimeri, polietilen
             polivinilklorid; poliuretanske pene, razni
             drugi poliestri in kem. derivati; odpadki,
             ostružki, talne obloge, plošče listi, folije
             in razni proizvodi iz plastičnih mas      856.113,38
 
8.    40.05 - 40.16  Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume;
             plošče, listi, trakovi, palice, in profili
             iz gume, avtomobilske gume, zunanje in
             notranje; higienski in farmac. izdelki
             iz gume idr.                  103.291,38
 
9.    44.08 - 44.18  Listi furnirja in listi za vezane plošče
             in drug žagan les; stavbno pohištvo in
             drugi leseni proizvodi za gradbeništvo      3.098,74
 
10.    45.03 - 45.04  Izdelki iz naravne plute, aglomerirana
             pluta itd.                   28.405,13
 
11.    48.02 - 48.23  Papir, karton, izdelki iz papirne mase
             ali kartona, embalaža (škatle, vreče ipd.);
             registri, knjigovodske knjige in podob.
             izdelki za pisarne               499.241,67
 
12.    50.07      Preja iz česane volne, nepriprav. za
             prodajo na drobno                1.549,37
 
13.    51.05 - 51.08  Volna in fina ali groba žival.dlaka,
             mikana ali česana; preja iz mikane ali
             česane volne in fine živalske dlake,
             nepripravljena za prod. na drobno        3.098,74
 
14.    52.02 - 52.12  Bombažni odpadki, bombaž mikan ali česan,
             sukanec iz bombaža in preje Bombažna
             preja priprav. za prodajo na drobno       16.526,62
 
15.    54.01 - 56.04  Filamenti iz umetnih ali sintetičnih
             vlaken; klobučevina, spec. preja ipd.      6.197,48
 
16.    56.07 - 56.08  Vrvi, motvozi, konopi, vozlani,
             mrežasti izdelki                 8.263,31
 
17.    68.05 - 68.10  Naravni ali umetni abrazivni materiali
             v prahu ali zrnu; žlindra
             Proizvodi iz bitumna in podob. materialov,
             table, listi, plošče iz mineral. vlaken;
             proizvodi iz cementa, lepenke in gipsa,
             pr. iz sadre                   8.263,31
 
18.    69.02 - 69.13  Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in
             drugi keram. izdelki; razni granitni in
             keram. izdelki, ploščice, sanitarna
             keramika in izdel. ipd.            223.797,99
 
19.    70.03 - 70.19  Steklo in stekl. Izdelki (ornament,
             baravna, termopan-steklo, stekl. baloni
             in steklenice, ogledala, bloki,
             zidaki, kocke ipd.)              168.709,25
 
20.    72.08 - 72.19  Železo iz nelegiranega jekla; ploščati
             vročevaljani izd.; palice, progili, žice;
             nerjavno jeklo, ploščati, valjani proiz.
             iz nerjav. jekla                203.139,71
21.    73.04 - 73.26  Železni in jekleni proizvodi; cevi in
             votli profili; razne železne konstrukcije,
             rezervarji; verige, žeblji, sidra, vijaki,
             šivalne igle, peči za ogrevanje in
             radiatorji, razni namizni, kuhinjski in
             drugi proizvodi iz železa ali jekla;
             sanitarni predmeti iz ž. ali j. idr.      254.785,40
 
22.    74.07 - 74.12  Bakrene palice in profili, žica,
             trakovi, plošče, folije, cevi          67.139,39
 
23.    76.04 - 76.10  Aluminijaste palice in profili; alumin.
             žica, plošče, pločevine            109.833,16
 
24.    82.07 - 84.08  Izmenljivo orodje za ročno obdelavo,
             priprav. na mehan. pogon, noži in rezila
             za stroje, turbine, generatorji, batni
             motorji, kotli za centr. kurjavo ipd.     223.797,99
 
25.    84.13 - 84.19  Črpalke za tekočine z merilnimi napravami
             ali brez njih logistična oprema;
             zamrzovalna tehnika; klimatizacijske
             naprave stroji, naprave in laboratorijska
             oprema                     413.165,52
 
26.    84.22 - 84.29  Pomivalni stroji; stroji za polnjenje,
             zapiranje, etiketiranje, tehtnice;
             mehanične naprave; škribčevja, dvigala,
             ipd. transporterji, viličarji, avto
             dvigala; buldožerji, grejderji,
             Bagri, nakladalniki ipd.            183.858,39
 
27.    84.32 - 84.52  Stroji za pripravo in kultivir.
             zemlje v kmetijstvu, za obiranje, žetev,
             mlatev, molzni stroji, str. za proizv.
             celuloze, knjigoveški stroji, tiskarski in
             pletilni stroji, stroji za šivanje ipd.
             Razni stroji za pranje, čiščenje, ožemanje,
             sušenje, likanje, kemično čiščenje (razen
             strojev iz tarife 84.50) Šivalni stroji,
             razen strojev za šivanje knjig, igle za
             šivalne stroje ipd.              130.835,74
 
28.    84.65 - 84.66  Stroji za obdelavo lesa, plute kosti,
             trde gume, plastike
             Deli in pribor, ki so izklj. ali pretežno
             primerni za uporabo s stroji iz
             tar.št. 84.56 do 84.65             15.493,70
 
29.    84.69 - 84.77  Pisalni stroji in stroji za obdelavo
             besedila; rač. stroji, knjigovodski stroji;
             razni stroji za avtomatsko obdelavo
             podatkov; razmnoževalni stroji; stroji za
             sortiranje, separacijo, pranje ipd. stroji
             za brizganje in pihanje plast. mas in
             obdelavo gume                  16.526,62
 
30.    84.80 - 84.83  Utopi za livarne kovin.; modelne plošče,
             modeli za forme Pipe, ventili in podobne
             naprave za cevovode, kotle, rezervoarje ipd.  203.139,71
 
31.    85.01 - 85.44  Akumulatorji
             Reduktorji, električni motorji,
             transformatorji, akumulatorji
             Električni stroji in oprema ter njihovi
             deli; aparati za snemanje in reprodukcijo
             zvoka in slike, TV aparati ipd. akustika    120.506,61
 
32.    87.01 - 87.15  Traktorji, cestni vlačilci za polpriklop.
             in druga vlečna vozila; sanitetna vozila;
             motorna vozila za prevoz blaga ali posebne
             namene, šasije za motorna vozila, karoserije
             in drugi rezervni deli, motorna kolesa,
             kolesa, invalidski vozički ter njihovi deli
             in pribor; otroški vozički in njihovi deli   299.545,00
 
33.    88.01 - 89.03  Ribiške ladje in ladje za predelavo ali
             konzerviranje ribjih izdelkov Razna plovila
             za šport in razvedrilo              8.263,31
 
34.    90.18 - 90.27  Medicinski, kirurški, zobozdravst.
             veterin. inštrumenti, aparati za
             mehanoterapijo, dihalni aparati; ortopedski
             pripomočki ipd.                 2.065,82
 
35.    93.03, 93.04  Orožje za lov in šport
     in95.07     Drugo orožje, razen orožja iz tar.št. 93.07;
             deli in pribor                  6.197,48
 
36.    94.01 - 94.05  Pohištvo; in njegovi deli; svetilke in
             druga svetila, reflektorji, lestenci in
             njihovi deli                  120.162,30
 
37.    96.12      Trakovi za pisalne stroje ipd.          2.065,82
-----------------------------------------------------------------------------------
SKUPAJ:                                5.849.390,84“
-----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2004.
Št. 913-00/2000-4
Ljubljana, dne 18. decembra 2003.
EVA 2003-2111-0122
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop
Predsednik

AAA Zlata odličnost