Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003

Kazalo

5049. Pravilnik o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa, stran 15805.

Za izvrševanje 68. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih
in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa
1. člen
Pravilnik ureja načine in roke obračuna in plačila obresti pri depozitnih in posojilnih poslih z ročnostjo do enega leta, ki se iz naslova upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi sistema enotnega zakladniškega računa izvršujejo prek zakladniškega podračuna.
2. člen
Za posle iz 1. člena tega pravilnika se uporablja dekurzivni način obrestovanja z uporabo linearne metode.
3. člen
Linearna obrestna mera je določena v odstotku na največ dve decimalni mesti.
Za obračun obresti se upošteva dejansko število dni v obdobju, za katerega se obračunavajo obresti, in 360 dni v letu.
Obdobje obrestovanja se določi tako, da se upošteva prvi dan obrestovanja, zadnji dan pa ne.
4. člen
Obresti se izračunajo po naslednji formuli:
5. člen
Obresti se obračunajo in plačajo praviloma na dan dospelosti glavnice.
Pri nočnih depozitih se obresti obračunajo prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec. Obresti se plačajo prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec.
Pri poslih na odpoklic se obresti obračunajo tudi ob delnem vračilu. Obresti se plačajo ob delnem in dokončnem vračilu.
6. člen
V primeru nepravočasno plačanih obveznosti se obračunajo zakonsko določene zamudne obresti. Zamudne obresti se obračunajo od dneva dospelosti obveznosti do dneva plačila.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati navodilo o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 57/02).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 88081/03
Ljubljana, dne 21. novembra 2003.
EVA 2003-1611-0169
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost