Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003

Kazalo

5046. Sklep o spremembah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite, stran 15789.

Na podlagi 95. člena in 96. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl. US in 87/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov
Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov
regijskih štabov Civilne zaščite
I
V sklepu o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 33/95, 64/95, 11/97, 25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02, 87/02 in 67/03) se XI. točka spremeni v naslednjem:
– razreši se član Štaba Civilne zaščite za Pomurje Ernest Eöry;
– za člana Štaba Civilne zaščite za Pomurje se imenuje Anton Rančigaj.
II
XIV. točka se spremeni v naslednjem:
– razreši se članica Štaba Civilne zaščite za Podravje Metka Petek-Uhan;
– za članico Štaba Civilne zaščite za Podravje se imenuje Branka Gagič.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 810-01/2001-5
Ljubljana, dne 20. novembra 2003.
EVA 2003-1911-0022
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik