Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5041. Sklep Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec o vpisu pri seznamu javnega dobra, stran 15714.

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 13. seji, ki je bila dne 5. novembra 2003 sprejel naslednji
S K L E P
1
Zemljišče parc. št. 1095/4 v izmeri 189 m2 in zemljišče parc. št. 1095/5 v izmeri 191 m2, oboje k.o. Dobrava pri Šmartnem, vpisano pri seznamu javnega dobra št. 537, ki v naravi predstavljata opuščeno javno dobro, se izvzameta iz režima javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
2
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 1095/4 v izmeri 189 m2 in zemljišče parc.št. 1095/5 v izmeri 191 m2, oboje k.o. Dobrava pri Šmartnem, vpisana pri seznamu javnega dobra št. 537, odpišeta od vl. št. 537 in pripišeta k vl. št. iste k.o., kjer je že knjižena lastninska pravica Mestne občine Slovenj Gradec.
3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-049/1996
Slovenj Gradec, dne 10. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost