Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5033. Odlok o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena, stran 15694.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine:
struga reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, ter območje stare struge Ljubljanice (EŠD 11420).
Enota ima zaradi izjemnih arheoloških, zgodovinskih in kulturnozgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik državnega pomena:
Struga reke Ljubljanice z njenimi bregovi oziroma vodno zemljišče reke Ljubljanice je od izvirov pri Vrhniki in Verdu do Špice v Ljubljani, vključno s suho strugo stare Ljubljanice ter zemljiščem med staro in novo rečno strugo, izjemno bogato arheološko najdišče, z najdbami, ki segajo od mezolitika, skozi vso prazgodovino, rimsko dobo in zgodnji srednji vek, vse do vključno novega veka. Pisni viri in ostaline starih lesenih plovil izpričujejo kontinuiteto pomembne rečne plovbe od antike in vse do modernega časa, vendar se mitsko izročilo in snovne ostaline nanašajo tudi že na prazgodovinska predkovinska in kovinska obdobja ter opozarjajo na prastaro prisotnost trgovinskih stikov na velike daljave. Številne votivne najdbe opozarjajo na prisotnost staroselsko – rimskih vodnih kultov, dokazana so čaščenja boginje Aequorne ter bogov Neptuna in Aheloja. Kulturnozgodovinski predmeti iz srednjega in novega veka pomenijo dragocena pričevanja o življenju in navadah tako lokalnega prebivalstva in čolnarjev kot premožnih meščanov ter fevdalcev, ki so jim bili namenjeni prav luksuzni izdelki. Vpetost Ljubljanice kot nekdanje vitalne trgovinsko – prometne žile v bogato kulturno krajino kotline Ljubljanskega barja pomeni svojevrsten fenomen, ki zaradi redke ohranjenosti in s tem obogatitve celotnega jugovzhodno alpskega kulturnega prostora daleč presega državne meje.
3. člen
Meja spomenika je določena na katastrskem načrtu v merilu 1:1000, 2000, 2880 z dne 28. 2. 2003, 6. 3. 2003, 11. 3. 2003, 17. 3. 2003, 19. 3. 2003, 20. 3. 2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
Izvirnik načrtov hrani Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino.
Spomenik obsega parcelne številke:
*111/7 (del), *111/8 (del), *204 (del), *37/2 (del), 255/1 (del), 255/2 (del), 257 (del), 261/4 (del), 262/1 (del), 262/2 (del), 263/1 (del), 263/2 (del), 263/3 (del), 264 (del), 266/1 (del), 280/5 (del), 281/1 (del), 281/3 (del), 282/1 (del), 283/1 (del), 3103 (del), 3105/1, 3105/2, 3105/3, 3111/10 (del), 3114/2 (del), 3124 (del), 3126, 3127, 3128, 3129 (del), 313 (del), 3130 (del), 3132, 3133, 3136, 3137, 3139 (del), 314/1 (del), 314/4 (del), 314/5 (del), 3141, 3142, 3145, 3146, 3149, 315/1 (del), 3150, 3151 (del), 3154 (del), 3155, 3156 (del), 316/1 (del), 324 (del), 340 (del), 842/2 (del), 843 (del), 844/2 (del), 853 (del), 854 (del), 855 (del), 856 (del), 857/1 (del), 857/2 (del), 858 (del), 859/1 (del), 859/2 (del), 860 (del), 861/1 (del), 861/2 (del), 861/3 (del), 861/4 (del), 861/5 (del), 909/1 (del), 910 (del), 912/1 (del), 912/2 (del), 913/2 (del), vse k.o. Blatna Brezovica;
1002 (del), 1003 (del), 1006/1 (del), 1006/2 (del), 1072 (del), 1073 (del), 1074 (del), 3366/1 (del), 3367/1 (del), 3368, 3369/13 (del), 3589, 943/2 (del), 950/1 (del), 950/2 (del), 952 (del), 953 (del), 954/1 (del), 954/2 (del), 955 (del), 957 (del), 958 (del), 959/1 (del), 959/2 (del), vse k.o. Borovnica;
2031 (del), 2032 (del), 2033 (del), 2034 (del), 2035 (del), 2036 (del), 2037/1 (del), 2037/2 (del), 2038 (del), 2039 (del), 2040 (del), 2041 (del), 2042 (del), 2043 (del), 2044 (del), 2045 (del), 2046 (del), 2047 (del), 2048 (del), 2049 (del), 2050 (del), 2051 (del), 2052/1 (del), 2052/2 (del), 2053 (del), 2054 (del), 2055 (del), 2056 (del), 2057 (del), 2058 (del), 2059 (del), 2060 (del), 2061 (del), 2062 (del), 2063 (del), 2064 (del), 2065 (del), 2066 (del), 2067 (del), 2068 (del), 2069 (del), 2070/1 (del), 3386/1 (del), 3386/10 (del), 3386/11 (del), 3386/12 (del), 3386/13 (del), 3386/14 (del), 3386/15 (del), 3386/16 (del), 3386/17 (del), 3386/18 (del), 3386/19 (del), 3386/2 (del), 3386/20 (del), 3386/21 (del), 3386/22 (del), 3386/23 (del), 3386/24 (del), 3386/25 (del), 3386/26 (del), 3386/27 (del), 3386/28 (del), 3386/29 (del), 3386/3 (del), 3386/30 (del), 3386/31 (del), 3386/33 (del), 3386/35 (del), 3386/36 (del), 3386/37 (del), 3386/38 (del), 3386/39 (del), 3386/4 (del), 3386/40 (del), 3386/41 (del), 3386/42 (del), 3386/43 (del), 3386/44 (del), 3386/45 (del), 3386/46 (del), 3386/47 (del), 3386/48 (del), 3386/49 (del), 3386/5 (del), 3386/50 (del), 3386/51 (del), 3386/52 (del), 3386/53 (del), 3386/54 (del), 3386/55 (del), 3386/56 (del), 3386/57 (del), 3386/58 (del), 3386/59 (del), 3386/6 (del), 3386/61 (del), 3386/62 (del), 3386/63 (del), 3386/64 (del), 3386/65 (del), 3386/66 (del), 3386/67 (del), 3386/69 (del), 3386/7 (del), 3386/8 (del), 3386/9 (del), 3387/1 (del), 3387/10 (del), 3387/11 (del), 3387/12 (del), 3387/13 (del), 3387/14 (del), 3387/15 (del), 3387/16 (del), 3387/17 (del), 3387/2 (del), 3387/3 (del), 3387/4 (del), 3387/5 (del), 3387/6 (del), 3387/7 (del), 3387/8 (del), 3387/9 (del), 3388/1, 3388/2, 3388/3, 3388/4, 3388/5, 3390, 3391/1, 3391/2, 3391/4, 3391/5, 3391/6, 3392/1, 3392/10, 3392/11, 3392/12, 3392/13, 3392/14, 3392/15, 3392/16, 3392/17, 3392/18, 3392/2, 3392/3, 3392/4, 3392/5, 3392/6, 3392/7, 3392/8, 3392/9, 3393/1, 3393/10, 3393/11, 3393/12, 3393/13, 3393/14, 3393/16, 3393/17, 3393/18, 3393/19, 3393/2, 3393/20, 3393/21, 3393/24, 3393/25, 3393/26, 3393/27, 3393/28, 3393/29, 3393/3, 3393/30, 3393/31, 3393/33, 3393/34, 3393/35, 3393/4, 3393/43, 3393/46, 3393/47, 3393/48, 3393/49, 3393/5, 3393/50, 3393/51, 3393/52, 3393/53, 3393/54, 3393/55, 3393/56, 3393/57, 3393/58, 3393/59, 3393/6, 3393/60, 3393/61, 3393/63, 3393/64, 3393/65, 3393/66, 3393/67, 3393/68, 3393/69, 3393/7, 3393/70, 3393/71, 3393/72, 3393/73, 3393/8, 3393/9, 3394, 3395/1, 3395/2, 3396, 3397/1, 3397/2, 3398, 3399/1, 3399/10, 3399/11, 3399/12, 3399/13, 3399/14, 3399/15, 3399/16, 3399/17, 3399/18, 3399/19, 3399/2, 3399/20, 3399/21, 3399/22, 3399/23, 3399/24, 3399/25, 3399/26, 3399/27, 3399/28, 3399/29, 3399/3, 3399/30, 3399/31, 3399/32, 3399/33, 3399/34, 3399/4, 3399/5, 3399/6, 3399/7, 3399/8, 3399/9, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415/1, 3415/2, 3415/3, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444/1, 3444/2, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458/1, 3458/2, 3459/1, 3459/2, 3459/3, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495/1, 3495/2, 3495/3, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507/1, 3507/2, 3507/3, 3508/1, 3508/2, 3508/3, 3508/4, 3508/5, 3509/1, 3509/2, 3510, 3511/1, 3511/2, 3511/3, 3512/2 (del), 3513, 3641/1 (del), 3641/2, 3641/3, 3642/1 (del), 3642/2, 3693 (del), 3695 (del), 3699 (del), 706 (del), 3717, 3718, 3719/1, 3719/2, 3722/1, 3722/2, 3723/1, 3723/2, 3723/3, 3724/1, 3724/2, vse k.o. Brezovica;
1024/2 (del), 1041, 333/1 (del), 333/2 (del), 357/2 (del), 358 (del), 359/1 (del), 360/19 (del), 360/2 (del), 360/3 (del), 361/2 (del), 362/1 (del), 362/12 (del), 362/13 (del), 362/16 (del), 362/17 (del), 362/20 (del), 362/21 (del), 362/24 (del), 362/28 (del), 362/29 (del), 362/3 (del), 362/31 (del), 362/32, 362/7 (del), 362/8 (del), 362/9 (del), vse k.o. Jezero;
235 (del), 236 (del), 239 (del), 240/1 (del), 240/2 (del), 250 (del), 251 (del), 261 (del), 262/1 (del), 262/2 (del), 285/1 (del), 285/2 (del), 85/3 (del), 285/4 (del), 307/1 (del), 307/2 (del), 308/1 (del), 308/2 (del), 3340/2 (del), 3359 (del), 3361 (del), 3367/1 (del), 3394/2 (del), 3399/12 (del), 3401/1, 3401/2, 3403 (del), 354 (del), 361 (del), 362 (del), 364 (del), 365 (del), 392 (del), 393 (del), 395/1 (del), 395/2 (del), 396 (del), 397 (del), 398 (del), 401 (del), 402/1 (del), 402/2 (del), 402/3 (del), 402/4 (del), 402/5 (del), 402/6 (del), 403/10, 403/12 (del), 403/2, 403/7, vse k.o. Kamnik;
538/5, 539/6 (del), 667/2 (del), 667/4 (del), 668/1, 668/2 (del), 668/3, 668/4, 668/5, vse k.o. Karlovško predmestje;
2258/1, 2258/2, 2259/8 (del), 2607 (del), 888/1 (del), 888/2 (del), 893/1 (del), 897 (del), 906/4 (del), 908 (del), 911/1 (del), 912/1, 912/2, 913/3 (del), vse k.o. Preserje;
2068/109 (del), 2068/122 (del), 2068/129 (del), 2068/40 (del), 2068/41 (del), 2068/42 (del), 2068/43 (del), 2068/44 (del), 2068/45 (del), 2068/46 (del), 2068/47 (del), 2068/48 (del), 2068/49 (del), 2068/50 (del), 2068/51 (del), 2068/52 (del), 2068/53 (del), 2068/54 (del), 2068/55 (del), 2068/56 (del), 2068/57 (del), 2068/58 (del), 2068/59 (del), 2068/60 (del), 2068/61 (del), 2068/62 (del), 2068/63 (del), 2068/64 (del), 2068/65 (del), 2068/66 (del), 2068/67 (del), 2068/68 (del), 2792 (del), 2793, vse k.o. Tomišelj;
1000/1 (del), 1000/34 (del), 1000/35 (del), 1001/11 (del), 1002 (del), 1003 (del), 1005 (del), 1006 (del), 1008/1 (del), 1008/2 (del), 1008/3 (del), 1008/4 (del), 1008/5 (del), 1009/1 (del), 1011 (del), 1013 (del), 1014 (del), 1015 (del), 1016 (del), 1018 (del), 1019 (del), 1020 (del), 1022 (del), 1023 (del), 1024/2 (del), 1024/3 (del), 1032 (del), 1037 (del), 1038/1 (del), 1038/2 (del), 1040 (del), 1041 (del), 1042 (del), 1043 (del), 1047 (del), 1048 (del), 1049 (del), 1051 (del), 1052 (del), 1053 (del), 1055 (del), 1057 (del), 1058 (del), 1060 (del), 1061 (del), 1062/1 (del), 1062/2 (del), 1063 (del), 1064 (del), 1065 (del), 1066 (del), 1067 (del), 1068 (del), 1069/1 (del), 1070 (del), 1071 (del), 1072 (del), 1073 (del), 1074 (del), 1075 (del), 1077 (del), 1078 (del), 1079 (del), 1098/2 (del), 1098/3 (del), 1098/4 (del), 1098/5 (del), 1098/6 (del), 1098/7 (del), 1099/1 (del), 1099/3 (del), 1099/4 (del), 1100/2 (del), 1101/2 (del), 1102/2 (del), 1103/2 (del), 1104/1 (del), 1104/12 (del), 1104/13 (del), 1104/16 (del), 1104/17 (del), 1104/20 (del), 1104/21 (del), 1104/4 (del), 1104/5 (del), 1104/8 (del), 1104/9 (del), 1112/2 (del), 1112/3 (del), 1114/10 (del), 1114/2 (del), 1114/3 (del), 1114/6 (del), 1114/7 (del), 1115/1 (del), 1115/4 (del), 1115/5 (del), 1115/7 (del), 1116/2 (del), 1116/4 (del), 1116/5 (del), 1117/1 (del), 1117/3 (del), 1118/2 (del), 1118/3 (del), 1118/6 (del), 1118/7 (del), 1118/9 (del), 1120/10 (del), 1120/11 (del), 1120/2 (del), 1120/3 (del), 1120/6 (del), 1120/7 (del), 1121/2 (del), 1121/3 (del), 1121/6 (del), 1122/1 (del), 1122/12 (del), 1122/13 (del), 1122/3, 1123/2 (del), 1125/1 (del), 1125/2 (del), 1125/3 (del), 1125/4 (del), 1125/5 (del), 1126/1 (del), 1126/2 (del), 1126/3 (del), 1126/4 (del), 1126/5 (del), 1127/1 (del), 1127/2 (del), 1127/3 (del), 1127/4 (del), 1127/5 (del), 1128/1 (del), 1128/2 (del), 1128/3 (del), 1128/4 (del), 1128/5 (del), 1128/6 (del), 1128/7 (del), 1129/1 (del), 1130/1 (del), 1130/11 (del), 1130/12 (del), 1130/2 (del), 1131/2 (del), 1132/1 (del), 1132/4 (del), 1133/1 (del), 1134/2 (del), 1134/3 (del), 1135/13 (del), 1135/3 (del), 1135/7 (del), 1136/1 (del), 1137/1 (del), 1137/2 (del), 1138 (del), 1139/1 (del), 1139/10 (del), 1139/11 (del), 1139/12 (del), 1139/13 (del), 1139/14 (del), 1139/15 (del), 1139/16 (del), 1139/17 (del), 1139/18 (del), 1139/19 (del), 1139/20 (del), 1139/34 (del), 1139/35 (del), 1139/36 (del), 1139/37 (del), 1139/38 (del), 1139/39 (del), 1139/4 (del), 1139/40 (del), 1139/41 (del), 1139/43 (del), 1139/45 (del), 1139/46 (del), 1139/48 (del), 1139/53 (del), 1139/6 (del), 1139/8 (del), 1140/1 (del), 1140/10 (del), 1140/2 (del), 1140/3 (del), 1140/4 (del), 1140/5 (del), 1140/6 (del), 1140/7 (del), 1141/1 (del), 1141/2 (del), 1141/3 (del), 1142 (del), 1143 (del), 1145/1 (del), 1145/2 (del), 1145/3 (del), 1145/4 (del), 1145/5 (del), 1145/6 (del), 1146/2 (del), 1150/2 (del), 1150/3 (del), 1150/4 (del), 1150/5 (del), 1150/6 (del), 1158/1 (del), 1165 (del), 1166 (del), 1167 (del), 1173/1 (del), 1173/7 (del), 1174 (del), 1177/1 (del), 1181/3 (del), 1186 (del), 1190 (del), 1197/1 (del), 1198 (del), 1201 (del), 1202/1 (del), 1205/2 (del), 1206/1 (del), 1206/2, 1210 (del), 1213 (del), 1218/2 (del), 1221 (del), 1222 (del), 1226 (del), 1229 (del), 1230/1 (del), 1234/1 (del), 1238/1 (del), 1241/1 (del), 1241/2 (del), 1241/8 (del), 1245/1 (del), 1246 (del), 1250/1 (del), 1253/1 (del), 1261/1 (del), 1261/2 (del), 1261/3 (del), 1265/1 (del), 1272/1 (del), 1272/2 (del), 1274/1 (del), 1274/2 (del), 1274/6 (del), 1278/5 (del), 1285/1 (del), 1285/2 (del), 1289/1 (del), 1290 (del), 1294 (del), 1298/1 (del), 1298/3 (del), 1302/1 (del), 1310/1 (del), 1310/2 (del), 1310/3 (del), 1310/4 (del), 1318 (del), 1325/1 (del), 1326 (del), 1330/1 (del), 1330/2 (del), 1333/2 (del), 1337/2 (del), 1342/4 (del), 1346/1 (del), 1347/1 (del), 1349 (del), 1350 (del), 1358 (del), 1361/1 (del), 1362/1 (del), 1365 (del), 1369/1 (del), 1373/1 (del), 1374/1 (del), 1374/2 (del), 1374/3 (del), 1374/4 (del), 1374/5 (del), 1374/6 (del), 1377/1 (del), 1377/2 (del), 1378 (del),1404/1 (del), 1404/2 (del), 1413 (del), 1416/1 (del), 1416/2 (del), 1417/1 (del), 1420/1 (del), 1421 (del), 1424/1 (del), 1425/4 (del), 1429/5 (del), 1429/6 (del), 1432/2 (del), 1436/1 (del), 1437/1 (del), 1440 (del), 1449/1 (del), 1452 (del), 1453 (del), 1455/1 (del), 1460 (del), 1461 (del), 1464 (del), 1465/1 (del), 1465/2 (del), 1468 (del), 1469 (del), 1470/1 (del), 1470/2 (del), 1470/3 (del), 1474 (del), 1481 (del), 1482 (del), 1485 (del), 1486 (del), 1489 (del), 1493/2 (del), 1493/6 (del), 1498/1 (del), 1501 (del), 1505/1 (del), 1505/2 (del), 1506 (del), 1509 (del), 1513 (del), 386/12 (del), 1386/6(del), 1386/7 (del), 1389 (del), 1390 (del), 1393/1 (del), 1394 (del), 1400/1 (del), 1515 (del), 1518/2 (del), 1520 (del), 1521 (del), 1522 (del), 1523 (del), 1529/13 (del), 1529/2 (del), 1529/23 (del), 1529/25 (del), 1529/8 (del), 1529/9 (del), 1530/1 (del), 1531/1 (del), 1532/1 (del), 1534/2 (del), 1537/1 (del), 1537/2 (del), 1539/1 (del), 1540/2 (del), 1543/1 (del), 1701/1 (del), 1701/11 (del), 1701/12 (del), 1702/1 (del), 1702/11 (del), 1702/8 (del), 1702/9 (del), 1706/1 (del), 1706/2, 1706/3, 1708 (del), 1712/2 (del), 1712/3 (del), 1712/4 (del), 1713 (del), 1715 (del), 998/5 (del), 999/4 (del), 999/5 (del), 999/6 (del), vse k.o. Trnovsko predmestje;
1100 (del), 1125, 1128, 1130 (del), 1133 (del), 1140/3 (del), 1140/4 (del), 1141/2 (del), 1159 (del), 1163/1 (del), 1163/2 (del), 1176 (del), 1177 (del), 1179 (del), 1183 (del), 1204/2 (del), 1223 (del), 1382/1 (del), 1382/2 (del), 1385/1 (del), 1385/3 (del), 1385/5 (del), 1386/1 (del), 1386/10 (del), 1386/11 (del), 1224 (del), 1226 (del), 1229 (del), 1231/1 (del), 1231/2 (del), 1231/3 (del), 1255 (del), 1256 (del), 1257 (del), 1258 (del), 1259/2 (del), 1260 (del), 1261 (del), 1262 (del), 1264 (del), 1279/1, 1279/2, 1285, 1286/2 (del), 1286/3 (del), 1287 (del), 1288 (del), 1289 (del), 1293 (del), 1294 (del), 1295 (del), 1296 (del), 1297 (del), 1298 (del), 1299 (del), 1300 (del), 1301 (del), 1302 (del), 1303 (del), 1860/1, 1860/2, 1861/1, 1861/2, 1864/1 (del), 1865/1, 1865/2, 1865/4, 1877/1 (del), vse k.o. Verd;
2715/4 (del), 2715/6 (del), 2715/7 (del), 2719/8 (del), 2893, 2894/1, 2894/2, 2894/3, 2894/4, 2895 (del), 2939 (del), vse k.o. Vrhnika.
Spomenik obsega strugo in bregove reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno s 15-metrskim pasom priobalnega zemljišča, kar je navedeno z deli parcel, od izvirov pri Vrhniki in Verdu do vtoka Gradaščice na Špici v Ljubljani in reke Ljubija do naselja Pritiska ter območje stare struge reke Ljubljanice s celotnim zemljiščem med obema strugama.
4. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena velja varstveni režim na območju struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, ki določa:
– varovanje arheoloških, zgodovinskih in kulturnozgodovinskih prvin;
– prepoved potapljanja z avtonomno potapljaško opremo, razen ob predhodnem soglasju Ministrstva za kulturo, v reko Ljubljanico in njen pritok reko Ljubijo, od cestnega mostu na Vrhniki do Špice v Ljubljani;
– prepoved posegov v vodno zemljišče Ljubljanice in njen pritok Ljubijo, razen ob predhodnem soglasju Ministrstva za kulturo.
Prepoved potopov z avtonomno potapljaško opremo ne velja za pripadnike policije in Slovenske vojske, v zvezi z reševalnimi intervencijami oziroma drugimi nalogami, ki so za njih pooblaščeni, vendar se o tem seznani Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Prepoved posegov ne velja za javno službo urejanja voda, ki mora za izvajanje ukrepov predhodno pridobiti pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V pogojih povečane stopnje ogroženosti in naravnih nesreč mora izvajalec javne službe urejanja voda na območju odloka o izvajanju ukrepov takoj obvestiti pristojne službe, ki morajo nuditi takojšnji strokovni nadzor.
Druge javne službe in nosilci javnih pooblastil si pred izvajanjem podvodnih del (obnova, rekonstrukcija oziroma novogradnja mostov in ostalih objektov vodnogospodarske infrastrukture) pridobijo predhodno kulturno varstveno soglasje in pogoje, ki je skladno z njimi obvezen arheološki podvodni nadzor oziroma arheološko podvodno zaščitno raziskovanje/izkopavanje.
Za kulturni spomenik državnega pomena velja varstveni režim na območju stare struge Ljubljanice, ki določa:
– prepoved posegov v priobalno zemljišče reke Ljubljanice, v sistem zamočvirjene stare struge Ljubljanice ter v celotno zemljišče med obema strugama;
– varovanje arheoloških, zgodovinskih in kulturnozgodovinskih prvin.
Za vse posege na območju stare struge Ljubljanice ter v celotno zemljišče med obema strugama je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za kulturo, za obdelavo kmetijskih površin pa soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Kulturni spomenik državnega pomena se zavaruje z namenom, da se:
– ohrani arheološko, zgodovinsko in kulturnozgodovinsko pričevalnost;
– prepreči, onemogoči oziroma kazensko sankcionira nezakonito pobiranje in izkopavanje predmetov;
– spodbudi kulturno-varstveno in znanstveno-raziskovalno delo.
5. člen
Ministrstvo za kulturo mora v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom kulturnega spomenika državnega pomena odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe kulturnega spomenika državnega pomena za javnost in okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-21
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-3511-0066
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti