Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5032. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve sv. Bolfenka na Pohorju za kulturni spomenik državnega pomena, stran 15694.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Cerkve
sv. Bolfenka na Pohorju za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Cerkve sv. Bolfenka na Pohorju (EŠD 9030) za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko *104, k.o. Hrastje. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1 : 2880 z dne 2. 9. 2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).«.
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se na koncu odstavka doda stavek, ki se glasi: »Ohranja se nepozidanost in sedanja raba na vplivnem območju spomenika.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-20
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-3511-0055
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost