Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2003 z dne 24. 11. 2003

Kazalo

5029. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi Mitreja v Rožancu za kulturni spomenik državnega pomena, stran 15693.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi Mitreja
v Rožancu za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V odloku o razglasitvi Mitreja v Rožancu (EŠD 632) za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, v nadaljnjem besedilu: odlok) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Enota Antični mitrej ima zaradi kulturnih, arheoloških, krajinskih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi arheološkega spomenika.«.
2. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko 4262/2, k.o. Petrova vas. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1 : 2880 z dne 3. 9. 2003 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Meja vplivnega območja je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-17
Ljubljana, dne 13. novembra 2003.
EVA 2003-3511-0057
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost