Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5007. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode, stran 15602.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 3. 11. 2003 sprejel
S K L E P
o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci in njihovem organiziranju v samostojne zavode
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Viški vrtci, s sedežem Tržaška cesta 79, Ljubljana, se izločijo naslednje enote:
– enota Zarja, ki deluje na lokacijah Reška 31 in Ul. Malči Beličeve 20, Ljubljana,
– enota Plavi vrtec, ki deluje na lokacijah Tržaška cesta 78 in Hacetova 13, Ljubljana,
– enota Rožnik, ki deluje na lokacijah Cesta na Brdo 30 in Iga Grudna 17, Ljubljana,
– enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski železnici 10, Dolenjska 52 in Pot k ribniku 20, Ljubljana,
– enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35, Ljubljana,
– enota Vrhovci, ki deluje na lokacijah Vrhovci cesta XIX/10 in Stantetova 1a, Ljubljana,
– enota Trnovo, ki deluje na lokacijah Kolezijska 11, Karunova 16a in Trnovski pristan 12, Ljubljana,
– enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska 22, Koseškega 17 in Mencingerjeva 19, Ljubljana,
– enota Murgle, ki deluje na lokaciji Pod bukvami 11, Ljubljana.
2. člen
Izločene enote iz prejšnjega člena tega sklepa se organizirajo v naslednje samostojne vrtce:
1. Vrtec Zarja, s sedežem Reška ulica 31, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
– enota Zarja, ki deluje na lokaciji Reška ulica 31, Ljubljana,
– enota Bonifacija, ki deluje na lokaciji Ulica Malči Beličeve 20, Ljubljana,
– enota Kozarje, ki deluje na lokaciji Hacetova ulica 13, Ljubljana.
2. Vrtec Vrhovci, s sedežem Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
– enota Vrhovci, ki deluje na lokaciji Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana,
– enota Brdo, ki deluje na lokaciji Stantetova ulic 1a, Ljubljana,
– enota Rožnik, ki deluje na lokacijah Cesta na Brdo 30 in Ulica Iga Grudna 17, Ljubljana.
3. Vrtec Galjevica, s sedežem Galjevica 35, Ljubljana z dvema enotama, in sicer:
– enota Galjevica, ki deluje na lokaciji Galjevica 35, Ljubljana,
– enota Orlova, ki deluje na lokacijah Ob dolenjski železnici 10, Dolenjska cesta – del 52 in Pot k ribniku 20, Ljubljana,
4. Vrtec Trnovo, s sedežem Kolezijska ulica 11, Ljubljana, z eno enoto, in sicer:
– enota Trnovo, ki deluje na lokacijah Kolezijska ulica 1, Trnovski pristan 12 in Karunova ulica 16 a, Ljubljana.
5. Vrtec Kolezija, s sedežem Rezijanska ulica 22, Ljubljana, z dvema enotama in eno varstveno družino, in sicer:
– enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22, Koseškega ulica 17, Mencingerjeva ulica 19 in Čanžekova 26, Ljubljana,
– enota Murgle, ki deluje na lokaciji Pod bukvami 11, Ljubljana,
– Varstvena družina, ki deluje na lokaciji Čanžekova ulica 26, Ljubljana.
3. člen
Preostali enoti vrtca Viški vrtci iz 1. člena tega sklepa in sicer enota Na Jamovi in enota Rožna dolina, se organizirata v samostojen vrtec z imenom Vrtec Viški vrtci, s sedežem na Jamovi cesti 33, v Ljubljani, s štirimi enotami:
– enota Rožna dolina, ki deluje na Cesti 27. aprila 12, Ljubljana,
– enota Hiša pri ladji, ki deluje na lokaciji Skapinova ulica 2 in 4, Ljubljana,
– enota Na Jamovi, ki deluje na lokaciji Jamova cesta 23, Ljubljana,
– enota Bičevje, ki deluje na lokaciji Vidmarjeva ulica 10, Ljubljana.
4. člen
Premoženje, s katerim je upravljal dosedanji vrtec Viški vrtci, se razdeli med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem računu vrtca Viški vrtci tako, da pripada vsakemu premoženje, ki ga je doslej uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti enota, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.
Delavci vrtca Viški vrtci, ki opravljajo delo v enotah, se razporedijo med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena tega sklepa na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 11. 2003.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v novo organiziranih vrtcih iz 2. in 3. člena tega sklepa.
Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj vrtca Viški vrtci.
5. člen
Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem vrtca Viški Vrtci, v obsegu, ki se nanaša na izločeno enoto, ki se je organizirala v samostojen vrtec.
6. člen
Izločitev enot iz 1. člena tega sklepa, njihovo organiziranje v samostojne vrtce iz 2. člena tega sklepa, organiziranje preostalih enot vrtca Viški vrtci v samostojen vrtec Viški vrtci iz 3. člena tega sklepa in njihov vpis v sodni register se opravi najkasneje do 1. 12. 2004.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-39
Ljubljana, dne 3. novembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost