Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

5006. Sklep o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center in njihovo organiziranje v samostojne zavode, stran 15601.

Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 20. 10. 2003 sprejel
S K L E P
o izločitvi enot iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ljubljana Center
in njihovo organiziranje v samostojne zavode
1. člen
Iz javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (v nadaljevanju: vrtec) Vrtec Ljubljana Center, s sedežem Poljanska cesta 12, Ljubljana, se izločijo naslednje enote:
1. enota Ana Ziherl, ki deluje na lokaciji Čufarjeva 14, Ljubljana,
2. enota Dr. France Prešeren, ki deluje na lokacijah Prešernova 29, Puharjeva 4 in Erjavčeva 29, Ljubljana,
3. enota Prule, ki deluje na lokacijah Praprotnikova 2, Ulica na Grad 2a, Zvonarska 3 in Janežičeva 13, Ljubljana,
4. enota Poljane, ki deluje na lokacijah Strossmayerjeva 3, Zemljemerska 9, Poljanska cesta 21 in Povšetova 20, Ljubljana.
2. člen
Izločene enote iz prejšnjega člena tega odloka se organizirajo v naslednje samostojne vrtce:
1. Vrtec Ledina, s sedežem Čufarjeva ulica 14, Ljubljana,
2. Vrtec Dr. France Prešeren, s sedežem Erjavčeva cesta 29, Ljubljana, s tremi enotami, in sicer:
– enota Vrtača, ki deluje na lokaciji Erjavčeva cesta 29, Ljubljana,
– enota Prešernova, ki deluje na lokaciji Prešernova cesta 29, Ljubljana,
– enota Puharjeva, ki deluje na lokaciji Puharjeva ulica 4, Ljubljana.
3. Vrtec Pod Gradom, s sedežem Praprotnikova ulica 2, Ljubljana, z dvema enotama, in sicer:
– enota Prule, ki deluje na lokacijah Praprotnikova ulica 2, Ulica na Grad 2a in Janežičeva cesta 13, Ljubljana,
– enota Poljane, ki deluje na lokacijah Strossmayerjeva ulica 3, Poljanska cesta 21 in Zemljemerska ulica 9, Ljubljana.
3. člen
Vrtec Ljubljana Center se s preostalima enotama organizira v samostojen vrtec z imenom Vrtec Vodmat, s sedežem Korytkova ulica 24-26, Ljubljana, z dvema enotama, in sicer:
– enota Vodmat, ki deluje na lokacijah Korytkova ulica 24-26 in Bolgarska ulica 20, Ljubljana,
– enota Klinični center, ki deluje na lokaciji Bohoričeva ulica 36, Ljubljana in v bolnišničnih oddelkih v Ljubljani.
4. člen
Premoženje, s katerim je upravljal dosedanji Vrtec Ljubljana Center, se razdeli med novo organizirane vrtce iz 2. in 3. člena tega sklepa z delitveno bilanco po zaključnem računu Vrtca Ljubljana Center tako, da pripada vsakemu premoženje, ki ga je doslej uporabljala za opravljanje svoje dejavnosti enota, ki se bo organizirala v samostojen vrtec.
Delavci Vrtca Ljubljana Center, ki opravljajo delo v enotah, se razporedijo med novo organizirane vrtce na podlagi števila oddelkov v šolskem letu 2003/2004, skladno s predpisi o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, najkasneje do 30. 11. 2003.
Delavci iz prejšnjega odstavka tega člena ter sorazmerno število drugih delavcev, katerih delo ni neposredno povezano z izvajanjem programov vrtca, nadaljujejo delo v novo organiziranih vrtcih iz 2. in 3. člena tega sklepa.
Razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka tega sklepa opravi ravnatelj Vrtca Ljubljana Center.
5. člen
Novo organiziran vrtec iz 2. in 3. člena tega sklepa prevzame pravice in obveznosti, nastale v zvezi z delovanjem Vrtca Ljubljana Center, v obsegu, ki se nanaša na izločeno enoto, ki se je organizirala v samostojen vrtec.
6. člen
Izločitev enot iz 1. člena tega sklepa, njihovo organiziranje v samostojne vrtce iz 2. člena tega sklepa, organiziranje Vrtca Ljubljana Center iz 3. člena tega sklepa in njihov vpis v sodni register se opravi najkasneje do 1. 12. 2004.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-28
Ljubljana, dne 20. oktobra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost