Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4995. Dodatek št. 4 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka", stran 15587.

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Dunajska 22, na seji dne 28. 8. 2003 sprejela
D O D A T E K Š T. 4 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 25. serije srečk igre »Hitra srečka«. 25. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2,000.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 25. serije igre »Hitra srečka« je 15. 12. 2003.
Zadnji dan prodaje srečk 25. serije igre »Hitra srečka« je 14. 12. 2004.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 25. serije srečk igre »Hitra srečka« je 14. 3. 2005.
3. člen
Cena srečke je 150 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti, in sicer:
-----------------------------------------------------------------
     Št. dobitkov   Vrednost dobitka   Skupna vrednost
-----------------------------------------------------------------
           1     2,000.000 SIT    2,000.000 SIT
           2     1,000.000 SIT    2,000.000 SIT
          20      100.000 SIT    2,000.000 SIT
          100      20.000 SIT    2,000.000 SIT
          200      10.000 SIT    2,000.000 SIT
         1.000       5.000 SIT    5,000.000 SIT
         2.000       2.000 SIT    4,000.000 SIT
         5.000       1.000 SIT    5,000.000 SIT
        10.000        500 SIT    5,000.000 SIT
        50.000        300 SIT    15,000.000 SIT
        110.000        200 SIT    22,000.000 SIT
        560.000        150 SIT    84,000.000 SIT
Skupaj     738.323              150,000.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Odstranite premaz. Srečka je dobitna, če je Vaš znak enak znaku v polju. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan, pod enakim znakom v polju.
– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz. Srečka je dobitna, če sta pod premazom natisnjena dva enaka znaka pod pogojem, da je kontrolna številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka sta natisnjena v poljih pod premazom. Če na srečki nista odkrita dva enaka znaka, ta srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 4 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 25. serije srečk igre »Hitra srečka«.
Št. 196-01/03
Ljubljana, dne 17. oktobra 2003.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-2/03 dne 9. 10. 2003.

AAA Zlata odličnost