Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 15580.

Na podlagi 10. in 11. člena zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00 in 65/03) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov (*1)
1. člen
V pravilniku o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01 in 46/03) se v Prilogi II pod zaporedno številko 178 besedilo v stolpcu b nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“4-benzoiloksifenol in 4-etoksifenol”.
Pod zaporedno številko 382 se črta celotno besedilo.
Pod zaporedno številko 411 se besedilo v stolpcu b nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
“sekundarni alkil in alkanolamini in njihove soli”.
2. člen
V 1. delu priloge III se besedilo pod zaporedno številko 14 nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Besedilo pod zaporednimi številkami 60, 61 in 62 se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
Za zaporedno številko 92 se dodajo nove zaporedne številke 93, 94 in 95, ki se glasijo:
3. člen
V 1. delu priloge VI se besedilo pod zaporedno številko 36 nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
4. člen
Dobavitelji kozmetičnih proizvodov morajo uskladiti sestavo kozmetičnih proizvodov z določbami tega pravilnika do 24. marca 2005. Kozmetični proizvodi, ki so bili dani v promet pred 24. marcem 2005, so lahko v prometu do 24. septembra 2005.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-8/2003-UK
Ljubljana, dne 6. novembra 2003.
EVA 2003-2711-0051
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
(*1) Pravilnik v celoti vsebinsko povzema direktivo 2003/83/ES.

AAA Zlata odličnost