Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4985. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode, stran 15575.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode
1. člen
V pravilniku o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list RS, št. 26/02) se prvi odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za mlekomere in merilne posode je obvezna odobritev tipa in prva overitev, za bazenske hladilnike pa prva overitev.«
2. člen
Bazenski hladilniki, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika v uporabi in nimajo prve overitve, so lahko dani v redno oziroma izredno overitev do konca leta 2010, če izpolnjujejo meroslovne zahteve ter zahteve glede napisov in oznak, določene s pravilnikom o meroslovnih zahtevah za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009–10/03
Ljubljana, dne 10. novembra 2003.
EVA 2003-3311-0169
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost