Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2003 z dne 21. 11. 2003

Kazalo

4982. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi, stran 15567.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00 – popr. in 54/00 – ZKme) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o tlačni opremi
1. člen
V pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 15/02, 47/02 in 54/03) se za 21. členom doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja tudi preglede in odobritve tehnične dokumentacije, preglede konstrukcije in prve tlačne preskuse tlačnih posod proizvedenih v Republiki Sloveniji.
S pregledom in odobritvijo tehnične dokumentacije tlačne posode se ugotavlja pravilnost predvidene konstrukcije in tehnoloških ter drugih postopkov za zagotovitev tehnično pravilne in varne uporabe tlačne posode po končani izdelavi. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se opravita na zahtevo izdelovalca tlačne posode še pred začetkom izdelave. Tehnična dokumentacija, ki se jo posreduje najmanj v dveh izvodih, mora vsebovati tehnični opis, karakteristične podatke tlačne posode, trdnostni izračun in konstrukcijske risbe. Pregled in odobritev tehnične dokumentacije se potrdi na konstrukcijski risbi in o tem izda odločba.
Pregled konstrukcije tlačne posode se opravi po končani izdelavi tlačnega dela pri izdelovalcu posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave posode iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati. S pregledom konstrukcije, ki se opravi od zunaj na nepobarvani in neizolirani posodi, se ugotavlja, ali je izvedba posode v skladu s pregledano in odobreno tehnično dokumentacijo.
Prvi tlačni preizkus tlačne posode se opravi pri izdelovalcu po končani izdelavi tlačnega dela posode, izjemoma pa po montaži na mestu postavitve, če izdelave iz tehnoloških razlogov pri izdelovalcu ni bilo mogoče končati. S prvim tlačnim preizkusom, ki se opravlja brez vgrajene opreme, se ugotavljajo trdnost, nepropustnost ter stanje njene oblike. Izdelovalec tlačne posode zagotovi za pregled konstrukcije in tlačni preizkus odobreno tehnično dokumentacijo, poročila o interni kontroli, dokazila o uporabljenem materialu in oceno zvarnih spojev in varilcev. Po uspešno opravljenem pregledu konstrukcije in prvem tlačnem preizkusu se izdelovalcu izda potrdilo.«
2. člen
21.a člen pravilnika preneha veljati 30. aprila 2004.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-66/2002-33
Ljubljana, dne 7. novembra 2003.
EVA 2003-2111-0111
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost