Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2003 z dne 20. 11. 2003

Kazalo

4953. Odredba o delitvi sredstev za odpravo naravne nesreče - posledice suše 2003, stran 15484.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D R E D B O
o delitvi sredstev za odpravo naravne nesreče – posledice suše 2003
1. člen
Ta odredba določa namen sredstev za odpravo posledic suše v letu 2003, način razdelitve sredstev, upravičence do pomoči in višino sredstev.
2. člen
Sredstva za pomoč po suši so namenjena kmetom na območju Občine Divača, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in živinorejo in imajo GVŽ (glava velike živine) večji ali enak 3.
3. člen
Sredstva bodo upravičencem dodeljena na podlagi javnega razpisa. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
4. člen
Do sredstev so po tej uredbi upravičene:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in katerih kmetija ima MID in sedež na območju Občine Divača,
– katerih nosilec kmečkega gospodarstva ima status kmeta v skladu s 24. členom zakona o kmetijskih zemljiščih,
– je imetnik živine in ima GVŽ (glava velike živine) večji ali enak 3.
5. člen
Višina sredstev posameznega upravičenca bo odvisna od števila doseženih točk. 1 GVŽ (glava velike živine) predstavlja eno točko. Vrednost ene točke se izračuna tako, da se vse točke vseh upravičencev deli z razpoložljivimi sredstvi.
6. člen
Javni razpis vodi občinska uprava, sklep o višini sredstev sprejme župan Občine Divača.
7. člen
Sredstva za odpravo posledic naravne nesreče – suše v letu 2003 v višini 2,000.000 SIT, se zagotovijo iz rezervnega sklada proračuna Občine Divača za leto 2003.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 9/01
Divača, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost