Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4817. Financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, stran 15001.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel
F I N A N C I R A N J E J A V N E P O R A B E
Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem
veljavnem proračunu za leto 1999
1. člen
Sprejme se financiranje javne porabe Občine Velika Polana v letu 2000 po zadnjem veljavnem proračunu za leto 1999, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Financiranje javne porabe v letu 2000 (v tisoč SIT):
 
Prihodki
I.  Davčni prihodki         31.453 SIT
II.  Nedavčni prihodki        19.326 SIT
III. Kapitalski prihodki            –
IV.  Prejete donacije         1.777 SIT
V.  Transferni prihodki       80.390 SIT
   Skupaj prihodki         132.946 SIT
 
Odhodki
I.  Tekoči odhodki          44.429 SIT
II.  Tekoči transferi         62.820 SIT
III. Investicijski odhodki      17.672 SIT
IV.  Investicijski transferi          –
V.  Drugi odhodki            270 SIT
   Skupaj odhodki         125.191 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki 7.755 tisoč SIT.
3. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2-8/03
Velika Polana, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost