Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4816. Zaključni račun proračuna Občine Velika Polana za leto 1999, stran 15001.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 99. člena statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Velika Polana na 8. redni seji dne 6. 10. 2003 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Velika Polana za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Velika Polana za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa Občine Velika Polana.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1999 z naslednjo vsebino:
Skupaj prihodki v višini          120,694.000 SIT
Skupaj odhodki v višini           106,725.000 SIT
– tekoči odhodki v višini          91,812.000 SIT
– investicijski odhodki v višini       14,913.000 SIT
– prejeta vračila danih posojil         217.000 SIT
3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 14,186.000 SIT se prenesejo med prihodke proračuna Občine Velika Polana za leto 2000.
4. člen
Zaključni račun začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Velika Polana in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1-8/03
Velika Polana, dne 6. oktobra 2003.
Župan
Občine Velika Polana
Andrej Lebar l. r.

AAA Zlata odličnost