Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2003 z dne 10. 11. 2003

Kazalo

4808. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o ureditvenem načrtu za zdravstveni kompleks v Novem mestu, stran 14971.

Na podlagi 30. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02) in Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je župan Mestne občine Novo mesto dne 4. 11. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o ureditvenem načrtu
za zdravstveni kompleks v Novem mestu
1. člen
Javno se razgrne: Odlok o ureditvenem načrtu za zdravstveni kompleks v Novem mestu.
2. člen
Ureditveni načrt sloni na sprejetem lokacijskem načrtu za nov odsek Šmihelske (Ljubenske) ceste v Novem mestu – regionalne ceste R3-664/2501 od km 21.760 do km 22.350 (Uradni list RS, št. 22/02) ter na projektu rekonstrukcije Kandijske ceste – regionalne ceste R2-419/1203 od km 13.200 do km 13.500.
Navedena projekta sta dala izhodišče za nove nujne ureditve znotraj zdravstvenega kompleksa, predvsem prometne in funkcionalne – v smislu povezav, zunanjih površin in izboljšanja stanja za obiskovalce in dejavnosti na območju.
Istočasno gre za opredeljevanje boljše komunalne opreme in nujna bodoča dograjevanja, rekonstrukcije ali eventualne spremembe dejavnosti.
3. člen
Predlog ureditvenega načrt bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih zdravstvenega kompleksa, in sicer trideset (30) dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v prostorih zdravstvenega kompleksa. Obvestilo o času in kraju javne razgrnitve ter javne obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Mestne občine Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-03-9/01
Novo mesto, dne 4. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost