Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2003 z dne 6. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2003 z dne 6. 11. 2003

Kazalo

4702. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob Muri od Dokležovja do Kučnice, stran 14731.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v povezavi s četrtim odstavkom 45. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje, prostor in energijo sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob Muri od Dokležovja
do Kučnice
I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice (v nadaljnjem besedilu: predlog lokacijskega načrta), ki ga je izdelalo podjetje ZEU d.o.o., Murska Sobota, št. projekta LN-25/03, vključno s poročilom o vplivih na okolje za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov za levi in desni breg Mure (Aquarius d.o.o., maj 2003) in ostalimi strokovnimi podlagami.
II
Javna razgrnitev bo potekala v času od 14. 11. do 15. 12. 2003 na:
– Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Uradu RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana;
– v prostorih Občine Beltinci, Mladinska 2, Beltinci;
– v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, III. vhod, 2. nadstropje, Kardoševa 2, Murska Sobota;
– v prostorih Občine Tišina, Tišina 1, Tišina;
– KS Bakovci – v prostorih vaškega doma, Partizanska 38, Bakovci;
– KS Dokležovje – v prostorih vaškega doma, Beltinci in
– KS Krog – v prostorih vaško kulturnega doma, Trubarjeva 25, Krog.
Javne obravnave bodo potekala dne 26. 11. 2003 ob 15.30 v kulturni dvorani Občine Tišina, Tišina 1, Tišina, ob 17. uri v veliki sejni dvorani MO Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota in ob 19. uri v KS Dokležovje, v prostorih vaškega doma, Beltinci.
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov info.urspp@gov.si (v rubriko zadeva navesti ključne besede »LN Mura: Dokležovje–Kučnica«) do konca javne razgrnitve.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-27-6/00
Ljubljana, dne 13. oktobra 2003.
EVA 2003-2511-0174
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina