Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003

Kazalo

4328. Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, stran 13701.

Na podlagi 69. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91 in 22/91, Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 - ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 - ZJU), v zvezi z 22. in 203. členom zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91 in 22/91, Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 - ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi osnove in višine nadomestila plač
za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni
ali poškodbe, ki ni povezana z delom
1. člen
S to uredbo se določa osnova in višina nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, za funkcionarje in javne uslužbence, ki so zaposleni v ministrstvih, organih in organizacijah v sestavi ministrstev, upravnih enotah, službah Vlade Republike Slovenije in pravosodnih organih, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno.
2. člen
Funkcionarjem in javnim uslužbencem pripada za prvih 30 dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, nadomestilo plače v višini 90% osnove.
3. člen
Osnova za obračun nadomestila je plača funkcionarja oziroma javnega uslužbenca v preteklem mesecu za polni delovni čas.
4. člen
Ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe in pravosodni organi v roku enega meseca po uveljavitvi te uredbe v splošnih aktih uskladijo in določijo nadomestilo plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, v skladu z določili 69. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91 in 22/91, Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 - ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) in določili te uredbe.
Ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe in pravosodni organi, ki v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka tega člena v splošnih aktih ne določijo nadomestila plač za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, neposredno uporabljajo določbo 69. člena zakona o delavcih v državnih organih in določila te uredbe.
Za izplačilo nadomestila plač funkcionarjem se neposredno uporablja določbo 18. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91 in 22/91, Uradni list RS-I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ).
5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep Vlade Republike Slovenije št. 113-07/92-8/1-8 z dne 27. marca 1992.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 115-01/2003-1
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina