Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2003 z dne 29. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2003 z dne 29. 9. 2003

Kazalo

4245. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin, stran 13494.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03 in 90/03) se v 1. členu spremeni znesek trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41, 2710 11 45 in 2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
   svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
   številom (RON) do manj kot 98           92.462 tolarjev
 
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo
   svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
   številom (RON) 98 ali več             92.462 tolarjev
 
2.1. plinsko olje za pogonski namen           77.027 tolarjev
 
2.2. plinsko olje za ogrevanje             11.250 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/2000-27
Ljubljana, dne 29. septembra 2003.
EVA 2003-1611-0152
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister