Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4081. Pravilnik o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, stran 13017.

Na podlagi četrtega odstavka 167. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o strokovnem izpitu
za imenovanje v naziv
1. člen
Drugi odstavek 8. člena pravilnika o strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (Uradni list RS, št. 63/03) se spremeni tako, da se glasi:
“(2) S prijavo k strokovnemu izpitu za imenovanje v naziv se lahko kandidata prijavi tudi k opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka se opravlja v skladu s predpisom, ki ureja opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka.”
2. člen
Drugi odstavek 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Minister, pristojen za upravo, pooblasti vodjo notranje organizacijske enote, pristojne za organizacijo strokovnih izpitov, da na podlagi morebitne priložene dokumentacije o opravljenem drugem strokovnem izpitu odloči, ali kandidata lahko oprosti opravljanja dela strokovnega izpita za imenovanje v naziv.”
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) O ugovoru zoper odločitev iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen za upravo.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V 25. členu pravilnika se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Kandidati iz drugega odstavka 3. člena plačajo stroške pristopa k strokovnemu izpitu za imenovanje v naziv sami.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-01-5/2003-28
Ljubljana, dne 30. julija 2003.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost