Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4076. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze, stran 13008.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o povračilu za izredne
cestne prevoze
1. člen
V uredbi o povračilu za izredne cestne prevoze (Uradni list RS, št. 48/99, 67/00 in 62/01) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Višina povračila za prekoračitev dovoljene skupne mase na cesti z največjo dovoljeno osno obremenitvijo 10 t znaša za kilometer prevozne poti:
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina povračila za prekoračitev dovoljene osne obremenitve znaša za kilometer prevozne poti:
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina povračila za prekoračitev dovoljenih dimenzij
znaša za kilometer prevozne poti:
Prekoračitev dolžine:
– do vključno 20 % dovoljene          13 SIT
– nad 20% do vključno 25% dovoljene      25 SIT
– nad 25% dovoljene              48 SIT.
Prekoračitev širine:
– do vključno 3,0 m širine           13 SIT
– nad 3,0 m do vključno 3,5 m širine      25 SIT
– nad 3,5 m širine              48 SIT.
Prekoračitev višine:
– do vključno 4,3 m višine           13 SIT
– nad 4,3 m do vključno 4,5 m višine      18 SIT
– nad 4,5 m višine              31 SIT«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. septembra 2003.
Št. 425-04/2001-2
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2411-0061
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik