Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2003 z dne 5. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2003 z dne 5. 9. 2003

Kazalo

4055. Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 12984.

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96, 39/98, 46/98 in 97/00) na seji dne 17. 6. 2003 sprejel
R A Z L A G E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za zdravnike in zobozdravnike v
Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
2. Veljavnost kolektivne pogodbe
Notranji revizor ne more vplivati na višino izplačil, določenih v posameznih pogodbah z zdravniki.
Revizor ugotavlja korektnost finančnega poslovanja kot strokovno vprašanje in ne nadzoruje splošne zakonitosti poslovanja.
II. OBLIGACIJSKE DOLOČBE
9. Organ za razlago pogodbe
Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji ni pristojen za ugotavljanje pravilnosti izplačevanja dežurstev, saj v tem primeru ne gre za razlago, marveč za uporabo kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji.
VII. PLAČE, DODATKI, NADOMESTILA, DRUGI OSEBNI PREJEMKI
b) Dežurstvo in stalna pripravljenost
69. člen
Dogovori med zdravstvenimi zavodi in Zavodom za zdravsteno zavarovanje Slovenije za izračun plačila dežurstev niso relevantni.
Plačilo za stalno pripravljenost se obračuna v višini 30% od osnove, ki jo predstavlja osnovna plača delovnega mesta, na katerem se stanje pripravljenosti opravlja. Tako izračunanemu plačilu se dodajo dodatki po 66. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, izračunani iz količnika delovnega mesta, za katerega se stalna pripravljenost opravlja.
Vrednost urne postavke osnovne plače delovnega mesta, za katero se dežurstvo opravlja, je povprečna vrednost urne postavke osnovne plače vseh zdravnikov v zavodu z napredovanjem.
Količnik delovnega mesta, na katerem se dežurstvo ali stalna pripravljenost opravlja, je določen z internim aktom zavoda.
Predsednik
Odbora za razlago kolektivne pogodbe
za zdravnike in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost